Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

מדיניות הפרטיות של האתר

ברוכים הבאים לאתר pearlcohen.co.il, אתר הבית של פרל כהן צדק לצר ברץ, משרד עורכי דין בינלאומי עם משרדים בארה"ב, בישראל ובבריטניה ("האתר").

ברוכים הבאים לאתר pearlcohen.co.il, אתר הבית של פרל כהן צדק לצר ברץ, משרד עורכי דין בינלאומי עם משרדים בארה"ב, בישראל ובבריטניה ("האתר").

האתר נמצא בבעלות ובניהול של פרל כהן צדק לצר ברץ, שותפות כללית ישראלית; Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz, LLP, שותפות בערבון מוגבל המאוגדת במדינת דלאוור בארה"ב ומנהלת עסקים במדינות ניו יורק, מסצ'וסטס וקליפורניה בארה"ב; ו-Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz UK LLP, שותפות בערבון מוגבל הרשומה באנגליה וויילס. שלושת המשרדים משויכים ופועלים תחת המותגים הבינלאומיים "פרל כהן צדק לצר ברץ" ו-"פרל כהן" (ביחד: "פרל כהן" או "אנחנו").

מדיניות פרטיות זו ("המדיניות") מתארת את נוהגי הפרטיות באתר. היא גם מתארת את הזכויות והאפשרויות המוקנות לך ביחס למידע האישי שלך. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לבני כל המגדרים.

מידע פרטי שאנו מעבדים

במילוי הטופס "צור קשר", או בהרשמה לרשימת התפוצה שלנו, אנו אוספים את שמך המלא, כתובת הדוא"ל, מספר הטלפון הנייד, ההשתייכות העסקית והתפקיד שלך.

פרטי פנייה. בפנייה דרך האתר,באמצעות מילוי טופס "צור קשר", או בהרשמה לרשימת התפוצה שלנו, אנו אוספים את שמך המלא, כתובת הדוא"ל, מספר הטלפון הנייד, ההשתייכות העסקית והתפקיד שלך (אם רלוונטי).

בהרשמה לאירועים שאנו מארגנים או בהם אנו תומכים, אנו אוספים את שמך המלא, כתובת הדוא"ל, מספר הטלפון הנייד, ההשתייכות הארגונית והתפקיד שלך.

פרטי רישום לאירועים. בעת הרשמתך לאירועים שאנו מארגנים או בהם אנו תומכים, אנו אוספים את שמך המלא, כתובת הדוא"ל, מספר הטלפון הנייד, ההשתייכות הארגונית והתפקיד שלך (אם רלוונטי). ייתכן גם שנאסוף את תחומי העניין שלך.

הגשת מועמדות למשרה פנויה. בהגשת בקשה למשרה פנויה בפרל כהן, אנו אוספים את שמך המלא, כתובת הדוא"ל, מספר הטלפון הנייד, וכל מידע אישי נוסף שלך הנכלל בקורות החיים שלך.

אינך נדרש על פי חוק למסור לנו את המידע אודותיך. מסירתו תלויה ברצונך והסכמתך.

אינך מחויב על-פי חוק למסור את המידע המוזכר לעיל. מסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך למדיניות זו. עם זה, לא תוכל ליצור איתנו קשר דרך האתר, להירשם לרשימת התפוצה שלנו, להירשם לאירוע או להגיש מועמדות למשרה פנויה מבלי לספק את המידע שלעיל.

אנו אוספים את כתובת ה-IP של מכשירך.

מטא-דאטה. כאשר אתה ניגש  לאתר אנו אוספים את כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) של המכשיר בו אתה משתמש לצורך גלישה באתר.

אנו אוספים מידע אנליטי לגבי שימושך באתר.

מידע אנליטי. כאשר אתה ניגש לאתר, אנו משתמשים בכלי אנליזה של צד שלישי, כמו Google Analytics, כדי לאסוף באופן אוטומטי מידע מצרפי לגבי מאפייני השימוש שלך באתר.

כיצד אנחנו מעבדים ומשתמשים במידע אישי

אנו מעבדים את המידע שלך למטרות הבאות:

כדי לספר לך מידע ולצורך התקשורת איתך.

אנו מעבדים את פרטי הפנייה שלך כדי לאפשר תקשורת איתך וכדי למסור לך את המידע המבוקש, ידיעונים ועדכונים אחרים.

הבסיס החוקי על פי הדין האירופי לעיבוד פרטי הפנייה שלך הינו הסכמתך המפורשת.

כדי לסייע לרישומך לאירועים, ולצורך תקשורת  ושליחת עדכונים רלוונטיים.

אנו מעבדים את פרטי הרישום לאירועים כדי לרשום אותך לאירועים שאנו מארגנים או תומכים בהם, כדי לשלוח לך עדכונים ולצורך ניהול התקשורת איתך.

הבסיס החוקי על פי הדין האירופי לעיבוד פרטי הרישום לאירועים שלך הינו הסכמתך.

כדי לקיים את תהליך המיון שלך לעבודה בפרל כהן.

אנו מעבדים את פרטי המועמדות למשרה שהגשת לצורך ניהול הליך מיון המועמדים. אנו בוחנים את המועמדות שלך ומעבדים את המידע למטרות גיוס עובדים שונות לפני החלטה על העסקה, ובמידת הצורך לפני חתימה על הסכם העסקה.

הבסיס החוקי על פי הדין האירופי לעיבוד פרטי המועמדות למשרה שהגשת הינו האינטרס הלגיטימי שלנו בבחינה ראויה של המועמדות שלך יחד עם קבלת החלטה לגבי העסקה וביצוע פעולות הנדרשות לפני חתימה על הסכם ההעסקה איתך.

למטרות אבטחה וניטור תקלות.

אנו מעבדים מטא-דאטה על פעילותך באתר למטרות אבטחה וניטור תקלות.

הבסיס החוקי על פי הדין האירופי לעיבוד מטא-דאטה הינו העניין הלגיטימי שלנו בניטור תקלות ואבטחת האתר שלנו.

כדי לפתח ולשדרג את האתר.

אנו מעבדים את המידע האנליטי שלך כדי להבין כיצד משתמשים פועלים באתר, כך שנוכל להתאים, לפתח ולשפר את ביצועיו.

הבסיס החוקי על פי הדין האירופי לעיבוד מידע אנליטי הוא האינטרס הלגיטימי שלנו בפיתוח ושיפור האתר שלנו.

מתי המידע האישי שלך נמסר לאחרים

לא נמסור את המידע שלך לצדדים שלישיים, אלא במקרים המתוארים להלן, או בקבלת הסכמתך המפורשת והמודעת לכך.

לא נמכור את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים.

נמסור את המידע שלך לספקי השירותים שלנו המסייעים לנו בהפעלת האתר.     

אנו נמסור את המידע האישי שלך לספקי השירותים שלנו המסייעים לנו בתפעול הפנימי של האתר, והיבטים אחרים של העסק שלנו. חברות אלה מוסמכות להשתמש במידע האישי שלך אך ורק כנדרש על מנת שיוכלו לספק לנו את השירות הנדרש, ולא למטרות עסקיות שלהם.

אם תפר את החוק נמסור את המידע שלך לרשויות.              

אם תפר כל דין חל, המידע שלך יימסר לרשויות המוסמכות ולצדדים שלישיים (כגון יועצים משפטיים ובאי כוח), למטרת טיפול בהפרה.

הבסיס החוקי על פי הדין האירופי עבור מסירת המידע כאמור הוא העניין הלגיטימי שלנו באכיפת זכויותינו על פי דין.

נמסור את המידע שלך אם נדרש לעשות זאת על פי דין.             

אם נדרש למסור את המידע שלך על ידי רשות שופטת, ממשלתית או רגולטורית, כך נעשה.

נמסור את המידע שלך אם הפעילות של פרל כהן תאורגן במסגרת אחרת.

אם הפעילות של פרל כהן תאורגן במסגרת אחרת, באמצעות מבנה משפטי אחר או במסגרת ישות משפטית חדשה (למשל בשל מיזוג או רכישה), הפרטים שלך יימסרו לישות החדשה, אבל רק בתנאי שהישות תקבל על עצמה את הוראות מדיניות זו, תוך התחשבות בשינויים הנדרשים.

הבסיס החוקי על פי הדין האירופי עבור עיבוד מידע זה הינו האינטרס הלגיטימי שלנו בהמשכיות עסקית לאחר שינוי מבני.

קבצי עוגייה (cookies)

מהם קבצי עוגייה (cookies)?

קבצי עוגייה הינם קבצי טקסט המכילים כמות קטנה של מידע, הנשמרים על המחשב או על מכשיר אחר  (למשל טלפון חכם, טאבלט וכו') בזמן שאתה עושה בו ששימוש לגלישה באינטרנט וביקור באתרים השונים.

אנו משתמשים בתוסף CookieBot על מנת לספק לך מידע מפורט לגבי קבצי העוגייה בהם אנו משתמשים וכדי לאפשר לך לשלוט בשימוש שלנו בקבצים אלה.

אנו משתמשים בתוסף CookieBot על מנת לספק לך מידע מפורט יותר לגבי קבצי העוגייה בהם אנו משתמשים (כולל המקור שלהם, מטרתם ותאריך תפוגתם). בנוסף, התוסף מאפשר לך גם לשלוט בשימוש שלנו בקבצי עוגייה שיווקיים, קבצי עוגייה שאוספים מידע על העדפותיך וקבצי עוגייה אנליטיים. לחצ/י כאן לגישה ל-CookieBot ולהתאמת מדיניות העוגיות באתר. תוכל/י לשנות את דעתך בכל עת על ידי הפעלה או ביטול של קבצי עוגייה מסוימים או קטגוריות שלמות של קבצי עוגייה. לעומת זאת, לא ניתן לבטל את קבצי העוגייה "הנחוצים" משום שהאתר לא יכול לפעול בלעדיהם. בהפעלת קבצי עוגייה, את/ה מסכימ/ה לאיסוף המידע אותו נועדו לאסוף.

אבטחה ושמירת מידע

אנו שומרים על מידע אישי כנדרש על פי דין, על מנת לתמוך בפעילות העסקית שלנו ולאחר מכן לצורך ציות לדין ולמטרות משפטיות אחרות.

אנו שומרים על מידע אישי הנדרש לנו כדי לתמוך בפעילות העסקית השוטפת שלנו. בנוסף, אנו ממשיכים לשמור על המידע האישי שלך כנדרש על פי חוק לצורך יישוב סכסוכים, היערכות והגנה מפני תביעות משפטיות ולצרכים משפטיים אחרים.

אנו שומרים על מידע שמסרת במסגרת בקשת העבודה שלך כדי שנוכל בעתיד להציע לך תפקידים בחברה, גם מעבר לאלה עבורם הגשת את הבקשה.             

אם נעסיק אותך, מידע שמסרת במסגרת בקשת העבודה שלך יועבר למערכת מידע של מחלקת משאבי אנוש למטרת ניהול עובדים.

אם לא נעסיק אותך, נשמור על המידע שמסרת במסגרת בקשת העבודה שלך למקרה שתתפנה משרה בעתיד, עבור תפקיד דומה שעשוי להיות רלוונטי לך, ועבור מקרים בהם יידרש המידע כדי להגן או לעמוד על תביעות משפטיות בקשר למועמדותך.

הבסיס החוקי על פי הדין האירופי לעיבוד מידע זה הוא האינטרס הלגיטימי שלנו בפיתוח העתידי של הפעילות העסקית שלנו והגנה או עמידה על תביעות משפטיות שיש בהם כדי להשפיע על עסקים או על המוניטין שלנו.

אנו מיישמים אמצעים לאבטחת המידע שלך.

אנו מיישמים אמצעים להפחתת הסיכון לנזק, אובדן מידע, גישה או שימוש לא מורשה במידע. אולם, אמצעים אלה לא מעניקים לנו ביטחון מידע מוחלט. לכן, על אף המאמצים הנעשים כדי להגן על המידע האישי שלך, אבטחת המידע איננה חפה מכשלים ואינך יכול לצפות שהאתר יהיה מוגן לחלוטין מפני כל סיכוני אבטחת המידע.

העברת מידע בין מדינות

נעביר את המידע שלך בין מדינות אך ורק בהתאם לדיני הגנת המידע החלים.

אנחנו נעבד את המידע שאנחנו אוספים עליך בעיקר בישראל, באיחוד האירופי ובארה"ב.

ישראל מוכרת על ידי האיחוד האירופי כבעלת הגנה נאותה על מידע אישי. כאשר נעביר את המידע שלך מתוך האיחוד האירופי לארה"ב או למדינות אחרות אשר אינן מוכרות על ידי הנציבות האירופית כבעלות הגנה נאותה על מידע אישי, נשתדל לעשות זאת תוך שימוש באמצעי הגנה נאותים כפי שנקבעו על ידי הנציבות האירופית, כמו סעיפי המודל של האיחוד האירופי (EU Model Clauses).

זכויותייך באיחוד האירופי

עומדות לך זכויות שונות ביחס למידע שלך, כמו הזכות לגישה, לעדכון, למחיקת המידע ולקבלת עותק ממנו.

אם את/ה נמצא/ת באיחוד האירופי, עומדות לך הזכויות הבאות על פי תקנות הגנת המידע הכלליות (GDPR).

זכות גישה למידע האישי שלך שאנו מעבדים, וזכות לקבל עותק ממנו.

זכות לתקן מידע אישי לא מדויק שאספנו עליך, וזכות להשלמת מידע אישי חסר.

זכות לנגישות המידע, היא הזכות לקבל את המידע האישי שמסרת לנו, בפורמט מובנה ובשימוש נפוץ, באופן שניתן לקריאה על ידי מחשב. עומדת לך הזכות להעביר מידע זה לספק שירותים אחר, וככל שניתן מבחינה טכנית, המידע יועבר לספק לפי בחירתך.

זכות לבטל את ההסכמה שנתת לעיבוד המידע האישי שלך, בכל עת, אם עיבוד המידע שלך אכן מבוסס על הסכמתך. במידה ותעשה/י זאת, נמשיך לעבד מידע מסוים על בסיס חוקי אחר שאינו הסכמה, כמתואר במדיניות זו. ביטול הסכמתך לא ישפיע על חוקיות עיבוד המידע שביצענו על בסיס הסכמתך לפני שביטלת אותה.

זכות להתנגד לשימוש במידע האישי שלך כאשר אנחנו עושים זאת על יסוד האינטרס הלגיטימי שלנו. עם זה, נוכל  להמשיך לעבד את המידע אם נציג אינטרס לגיטימי ומשכנע או עבור הגנה מתביעות משפטיות. את/ה גם רשאי/ת להתנגד בכל עת לשימוש במידע האישי שלך למטרות שיווק ישיר.

זכות להגביל את עיבוד המידע האישי שלך (תחת תנאים מסויימים ולמעט אחסונו). תוכל לעמוד על הזכות אם וכאשר תערער/י על דיוק המידע האישי שלך (ולמשך התקופה שתאפשר לנו לאמת את דיוקו); אם לדעתך העיבוד אינו חוקי, אבל אינך רוצה למחוק את המידע, תוכל לבחור להגביל את השימוש בו בלבד; אם המידע האישי לא יידרש לנו עוד למטרות שפורטו במדיניות זו, ואותו מידע דרוש לך לטובת הגנה מפני תביעות משפטיות, תוכל לבחור להגביל את השימוש בו בלבד.

זכות להישכח. תחת תנאים מסוימים, לדוגמה כאשר את/ה מבטל/ת את הסכמתך, עומדת לך הזכות לבקש מאיתנו למחוק את המידע שלך. עם זה, עדיין נהיה רשאים לעבד את המידע האישי שלך אם הדבר נדרש כדי לציית לחובה על פי דין במדינה החברה באיחוד האירופי או למען יצירה, מימוש או הגנה בקשר לתביעות משפטיות.

אם ברצונך לממש אחת או יותר מזכויות אלה, צור/צרי עמנו קשר בכתובת הדוא"ל Privacy@PearlCohen.com.

אנו שומרים על הזכות לדרוש מצגים כדי לאמת את זהותך לפני שנמסור לך מידע. אם איננו יכולים למסור לך מידע שביקשת, נסביר לך את הסיבה לכך.

עומדת לך הזכות להגיש תלונה אצל הרשות הרגולטורית להגנת המידע הרלוונטית.

בכפוף לדין החל, עומדת לך הזכות להגיש תלונה אצל רשות הגנת המידע המקומית הרלוונטית עבורך. לפי סעיף 77 של ה-GDPR, אם אתה במדינה חברה באיחוד האירופאי תוכל/י להגיש תלונה אצל הרשות הרגולטורית במדינת האיחוד בה את/ה מתגורר/ת, עובד או במדינה  בה ההפרה התגבשה לכאורה. עבור רשימה של רשויות רגולטוריות באיחוד האירופי, לחצ/י כאן.

קטינים

אנו לא אוספים ביודעין מידע מקטינים מתחת לגיל 18.

האתר, מפעיליוו או בעל מאגר המידע לא אוספים מידע ביודעין או בכוונה מקטינים מתחת לגיל 18.

שינויים במדיניות הפרטיות

אם נבצע שינויים במדיניות זו, נודיע לך עליהם.

מעת לעת נוכל לשנות מדיניות זו, ובמקרה כאמור נפרסם הודעה על השינוי באתר. הגרסה האחרונה של מדיניות זו תהיה תמיד זמינה באתר.

הבעלים של מאגרי המידע

אנו בעלי המאגרים (data controllers) של המידע האישי שאנו אוספים באמצעות האתר.

בעלי המאגרים של המידע האישי שאנו אוספים ומעבדים באמצעות האתר הם:

  • פרל כהן צדק לצר ברץ, שותפות כללית ישראלית
  • Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz LLP, שותפות בערבון מוגבל המאוגדת בדלאוור, המקיימת עסקים בניו יורק, מסצ'וסטס וקליפורניה
  • Peal Cohen Zedek Latzer Baratz UK LLP, שותפות בערבון מוגבלת הרשומה באנגליה וויילס

צור קשר

תוכל ליצור עימנו קשר בכתובת Privacy@PearlCohen.com.

אם יש לך שאלות או בקשות כלשהן ביחס למידע האישי שלך או לגבי מדיניות ונהלי הפרטיות שלנו, ניתן ליצור עימנו קשר בכתובת: Privacy@PearlCohen.com.

ניתן ליצור עמנו קשר גם בכל אחד מהערוצים הרשומים בעמוד צור קשר.

עדכון אחרון: 16  ליולי , 2020