Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

תנאי שימוש

ברוכים הבאים ל- pearlcohen.co.il - אתר הבית של פרל כהן לצר ברץ ("האתר") - השותפים הבינלאומיים שלך בעסקי החדשנות

ברוכים הבאים ל- pearlcohen.co.il – אתר הבית של פרל כהן לצר ברץ ("האתר") – השותפים הבינלאומיים שלך בעסקי החדשנות.

האתר פועל בבעלות ובניהול של משרדי עורכי הדין פרל כהן צדק לצר ברץ, שותפות כללית ישראלית; Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz, LLP, שותפות בערבון מוגבל המאוגדת במדינת דלוור אשר מנהלת עסקים בניו יורק ובמסצ'וסטס ו-Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz UK LLP, שותפות בערבון מוגבל הרשומה באנגליה וויילס. שלושת המשרדים משויכים ופועלים תחת המותגים הבינלאומיים "פרל כהן צדק לצר ברץ" ו-"פרל כהן" (ביחד: "פרל כהן").

אנא קרא את תנאי השימוש שלהלן בקפידה ("התנאים" או "תנאי השימוש"). התנאים מהווים הסכם מחייב בינך לבין פרל כהן. בכניסתך לאתר או בכל שימוש אחר בו אתה מביע את הסכמתך לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים, לא תוכל להיכנס לאתר או לעשות בו כל שימוש אחר.

המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד לבני כל המגדרים.

אתר זה מספק תוכן ומידע לגבי פרל כהן ולגבי השירותים, הפעילויות, המומחים, תחומי העיסוק של המשרד, הענפים בהם הוא פועל ועוד. תוכן האתר מובא למטרות אינפורמטיביות בלבד.

חלקים מסוימים באתר מאפשרים לך למסור את פרטי הקשר שלך לפרל כהן על מנת לקבל מידע נוסף ועדכונים לגבי המשרד ופעילותו.

תוכלי ליצור עמנו קשר באמצעות טופס "צור קשר" הזמין באתר. כדי למלא את הטופס המקוון, נבקש ממך למסור פרטי קשר מסוימים, כפי שמצוין ביתר פירוט במדיניות הפרטיות שלנו. חשוב לזכור כי מידע שגוי, שקרי או לא עדכני עלול לפגוע באפשרותנו ליצור איתך קשר.

אין בתוכן האתר או בפעולות שניתן לבצע דרכו, לרבות הגשת שאילתות, מילוי טפסי "צור קשר" או טפסי "קריירה", כדי לחייב אותנו לבצע כל התקשרות או הסדר עסקי איתך, להיכנס לשותפות, להעסיק, או לספק לך שירות כלשהו, לעסוק בפעילות כלשהי בהווה או בעתיד או לנהל איתך כל דיון או משא ומתן אחרים.

העדר יחסי עורך דין-לקוח והעדר ייעוץ משפטי

כל שאילתה, מסר, הוראה או הנחיה הנמסרים בדואר אלקטרוני, פקס או כל אמצעי אחר לא ייחשבו שהתקבלו, ולא יתגבשו יחסי עורך דין-לקוח, אלא אם ורק לאחר שנחתם כתב התקשרות כדין בינך לבין פרל כהן.

המידע והתוכן המובא באתר זה ודרכו אינם, ואין כל כוונה שיהוו, ייעוץ משפטי. כמו כן, לא ייווצרו יחסי עורך דין-לקוח כתוצאה משימוש באתר זה.

משרד פרל כהן מגבש יחסי עורך דין-לקוח עם לקוחותיו אך ורק בהתאם לנוהל קבוע לפיו נדרש בין היתר, חתימה על כתב התקשרות, היכרות עם הלקוח ובדיקת ניגודי עניינים אפשריים. כל תקשורת בינך לבין פרל כהן לא תיחשב סודית ולא תזכה לחיסיון עורך דין-לקוח אם אינך לקוח קיים של פרל כהן צדק לצר ברץ.

חלק מהמידע הזמין באתר נשלח באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS) והודעות אחרות הנשלחות מעת לעת לאלו שנרשמו כמנויים ברשימת התפוצה וההודעות שלנו. על מנת להירשם לשירות זה, עליך להגיש לנו בקשה מפורשת. במסגרת הליך הרישום תתבקש למסור את שמך, כתובת הדוא"ל שלך ומידע נוסף. אנא מסור מידע מדויק בלבד.

התוצאות אינן מובטחות

אתר זה עשוי לכלול תיאור אירועים בהם משרד פרל כהן ייצג בהצלחה את לקוחותיו. תוצאות האירועים תלויות בנסיבות ייחודיות ואינן מיועדות בשום אופן לשמש כתחזית לתוצאות הייצוג באירועים אחרים, ואין בהם כדי להציע כל סוג של הבטחה או התחייבות לתוצאות כלשהן, ואפילו תחת נסיבות דומות.

שימוש מקובל באתר

התנאים שלהלן מגדירים את השימוש המקובל באתר ובתוכנו. בכניסתך לאתר או בכל שימוש אחר, אתה מסכים לציית לכל החוקים, התקנות והכללים המפורטים במסמך זה, ולפי כל דין חל. בנוסף, אתה מסכים כי תישא באחריות בלעדית לכל הפעולות או המחדלים הקשורים לגישה ולשימוש שלך באתר, ולגישה ולשימוש באתר של כל אדם הפועל מטעמך.

בשימוש באתר זה, אתה מסכים להימנע מביצוע הפעולות הבאות:

  • הפרת תנאים אלה או הפרה של כל כלל או הוראה אחרת החלים על פי כל דין, וכל הוראה אחרת שתיקבע בעתיד ביחס לתנאי השימוש באתר;
  • התערבות, שיבוש או הפרעה לתפקוד האתר;
  • פגיעה באבטחת האתר; סריקה, זיהוי או חשיפה של כל פרצה או חולשת אבטחה באתר, בשרתים או באמצעי התקשורת;
  • מעקף או ביצוע מניפולציה בתפקוד האתר או ניסיון לבצע פעולות אשר אינן נגישות, אינן מתועדות באתר או שאחרת לא ניתן היה לבצען;
  • שימוש או הפעלה של כל מערכת אוטומטית, לרבות ומבלי להגביל, רובוטים, זחלנים (crawlers) או יישומים דומים, על מנת לאסוף ולקבץ תוכן מהאתר למטרת תחרות באתר, ובאופן אשר עלול לפגוע או לשבש את תפקוד האתר;
  • הצגת האתר או כל חלק ממנו באופן גלוי או נסתר; קישור לאלמנטים באתר כגון תמונות, סרטונים ותוכן אחר, במנותק מדפי הרשת בהם הופיעו במקור;
  • התחזות לכל אדם או ישות; מתן כל הצהרה כוזבת ביחס לזהות, ליחסים המקצועיים או לקשרים שלך עם כל אדם או ישות במשרד ומחוצה לו.
  • שימוש באתר באופן המפר חוק חל.

קישורים לאתרים ומקורות מקוונים אחרים

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים ומקורות מקוונים אחרים. פרל כהן לא מפעילה או מפקחת על אתרים אלה. בהנחת קישור לאתר מסוים, פרל כהן לא מאמצים או תומכים בתוכן שלו, ולא מאשרים את היותו מדויק, אמין, מקורי, תקף, מהימן או חוקי. פרל כהן לא יישאו בכל אחריות או חבות בשל נזק שנגרם בעקבות הגישה לאתרי צד שלישי כאמור. 

פרטיות

פרל כהן צדק לצר ברץ מכבדים את פרטיותך. מדיניות הפרטיות של פרל כהן מסבירה את נהלי הפרטיות הנהוגים באתר, ומשולבת בתנאי השימוש בקישור זה.

קניין רוחני

כל הזכויות, הבעלות והאינטרס באתר זה, לרבות התוכן, הפטנטים, זכויות היוצרים, סמלי המסחר, שמות המסחר, סמלי השירות, שמות הדומיין, זכויות קניין רוחני אחרות וכל מוניטין הקשור בהן, שייכים לפרל כהן.

אלא אם צוין במפורש אחרת בתנאים אלה, אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, לתת רישיון משנה, לבצע ההדרה (compile) או ההדרה לאחור (decompile), לפרק, לרדד לנוסח הניתן לקריאה על ידי בני אדם, לבצע בציבור, להנגיש לציבור, להתאים, לעשות שימוש מסחרי, לעבד, לתרגם, למכור, להשאיל, לשכור, להנדס לאחור, לשלב עם תוכנה אחרת, לשנות או ליצור עבודות נגזרות מתוך כל תוכן מהאתר אשר כפוף לקניין רוחני או זכויות קניין אחרות, בין אם בעצמך או על ידי צד שלישי מטעמך, בכל אופן או בכל אמצעי, לרבות ומבלי להגביל, באמצעים אלקטרוניים, מכניים או אופטיים.

אינך רשאי לאמץ או להשתמש בדרך אחרת, בכל שם, סימן או לוגו שהינם זהים או דומים באופן שעלול לעורר בלבול לסימני המסחר, סימני השירות, שמות הדומיין והסמלילים (לוגואים) של פרל כהן.

עליך להימנע מכל מעשה או מחדל אשר עלולים לדלל או לפגוע במוניטין של פרל כהן.

אתה מסכים לציית לכל ההודעות והסימנים המתייחסים לזכויות קניין, כגון סימן זכויות יוצרים [©] המלווה את התוכן. אתה מסכים להימנע מעיוות סימנים והודעות כאמור בכל העתק.

שינויים באתר

פרל כהן צדק לצר ברץ רשאים לשנות את פריסת, עיצוב או תצוגת האתר, וכמו כן את היקף וזמינות התוכן המצוי בו. אנו רשאים לעשות כן ללא כל הודעה מוקדמת. ידוע לך ואתה מסכים שפרל כהן לא נושאים באחריות ביחס לביצוע שינויים כאמור ולא בשל כל תקלה או כשל אשר עלולים להיגרם כתוצאה מכך.

זמינות האתר

מידת הזמינות ותפקוד האתר תלויים בגורמים ואלמנטים שונים, כולל תוכנה, חומרה ורשתות תקשורת אשר מסופקות גם על ידי צדדים שלישיים. גורמים אלה אינם חפים מתקלות. פרל כהן לא מבטיחים או מתחייבים, שהאתר יפעל ללא הפרעה, שגיאה או שיבוש; שיהיה זמין ונגיש בכל עת; שיהיה חסין מפני גישה לא מורשית או נטול שגיאות.

סיום פעילויות

פרל כהן רשאים, בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי לסיים את פעולת האתר או כל חלק ממנו באופן זמני או קבוע. פרל כהן רשאים שלא למסור כל הודעה מוקדמת לפני סיום האתר. בכל עת פרל כהן רשאים לחסום, להסיר או למחוק כל תוכן מהאתר מבלי לשמור על כל עותק גיבוי ממנו. ידוע לך ואתה מסכים שפרל כהן לא נושאת באחריות ביחס לסיום פעילות האתר ואבדן נתונים כתוצאה מכך.

תיקון התנאים

פרל כהן רשאים מעת לעת לשנות את התנאים, לרבות כל מסמך, טופס או מדיניות הנכללים בהם. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף 3 ימים לאחר שפרל כהן יפרסמו הודעה ראשונית באזור החדשות של האתר, ביחס לשינויים כאמור. שינויים אחרים ייכנסו לתוקף מיד לאחר שפורסמו לראשונה באתר.

הסרת אחריות

אתר זה מוצע לשימוש "כמות שהוא" (as is). משרד פרל כהן לא יישא באחריות ביחס לכל התחייבות או מצג, בין אם במפורש או במרומז, ביחס לאתר, כולל כל התחייבות לגבי יכולת מסחור, איכות, אי-הפרה, בעלות, תאימות, ביצועים, אבטחה או דיוק של התוכן או המערכות.


אתה מסכים כי השימוש באתר הינו לחלוטין, או במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, על אחריותך בלבד.

חבות מוגבלת

פרל כהן צדק לצר ברץ, לרבות נושאי המשרה, הדירקטורים, בעלי המניות, קבלני המשנה וסוכניהם, לא יישאו בכל אחריות בשל כל נזק ישיר, עקיף, אגבי, תוצאתי או כל נזק אחר;  בכלל זה פרל כהן לא תישא באחריות על אבדן (כולל אבדן רווחים ואבדן נתונים), עלות, הוצאה, תשלום, בין אם חוזיים, נזיקיים או כל סוג חבות אחרת העולה כתוצאה או בקשר לשימוש או לחוסר היכולת להשתמש באתר; מכל כשל, שגיאה או תקלה בתפעול האתר; מכל כשל או שגיאה על ידי הצוות של פרל כהן או כל אדם הפועל מטעמם; מהסתמכותך על תוכן הזמין באתר; מכל תקשורת עם האתר או עם משתמשים אחרים ומומחים באתר או דרכו, והכל במידה המרבית המותרת על פי הדין החל.

דין חל, תחום שיפוט

תנאים אלה ושימושך באתר יהיו כפופים ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ניו יורק, ארה"ב. כמו כן, לא יינתן תוקף לכלל, חוק או כל הוראה אחרת אשר תוביל ליישום הדין של תחום שיפוט שאינו מדינת ניו יורק, ארה"ב. כל תביעה או תובענה, העולה או קשורה במישרין או בעקיפין לתנאים אלה, תוגש אך ורק בתחום השיפוט הבלעדי של המחוז הדרומי (Southern District) של ניו יורק, ארה"ב. בכניסה לאתר או בכל שימוש אחר בו אתה מסכים לתחום שיפוט אישי בבתי משפט כאמור.

כללי

תנאי השימוש מהווים את ההסכם המלא בינך לבין פרל כהן ביחס לשימוש באתר ומבטלים כל הסכם אחר.

כל ויתור, הסכמה, הארכה, מצג, שינוי, הוספה או גריעה מהתנאים על ידי פרל כהן, לא יקבלו תוקף אלא אם ועד אשר הנציג המוסמך של פרל כהן יסכים להם במפורש ובכתב ויחתום עליהם. תנאי השימוש יגברו על כל מסמך, טופס או מדיניות הנכללים בהם אשר עלולים לסתור את תנאי השימוש, אלא אם המסמכים כאמור מציינים במפורש שהוראה מסוימת נקבעת על אף כל הוראה בתנאי השימוש.

במידה וביצוע כל הוראה מהוראות תנאי השימוש לא יידרש על ידי פרל כהן, לא יהיה בכך כדי לוותר על כל זכות של פרל כהן על פי תנאים אלה.

הפרדה

אם בית משפט מוסמך ייקבע כי כל הוראה מהוראות התנאים הינה בלתי חוקית, חסרת תוקף או לא אכיפה, ההוראה תבוצע ותיאכף במידה המרבית המותרת על פי דין בעוד ששאר הוראות תנאי השימוש יישארו במלוא תוקפן ותחולתם. 

המשכיות

הוראות הסעיפים לגבי קניין רוחני, הסרת אחריות, אחריות מוגבלת ושיפוי יישארו בתוקף גם לאחר סיום או פקיעת תוקף תנאי השימוש.

עדכון אחרון: יולי 2020