Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

דסק סין

דסק סין שלנו מייצג חברות סיניות הפועלות בישראל, וכן קרנות, משקיעים אסטרטגיים ותאגידים סינים, ומיזמים ישראלים הפועלים בסין.

על הסקטור

עם הכרות מעמיקה עם השוק הישראלי, הדסק הסיני של פרל כהן מתמחה בליווי  חברות סיניות הפועלות בישראל, כמו גם קרנות, משקיעים אסטרטגיים וחברות עסקיות סיניות, ומיזמים סיניים-ישראליים משותפים. אנו מסייעים להם בהשגת יעדיהם העסקיים בישראל, מספקים הבנה מעמיקה של מערכות רגולטוריות מקומיות, ניסיון משפטי בבדיקת נאותות וקניין רוחני של החברות , בנוסף לניהול משא ומתן מיומן בו אנו מנסחים ביעילות מסמכי עסקאות ומוציאים לפועל עסקאות בצורה חלקה.

פרל כהן מייצגת חברות סיניות מרכזיות במספר תחומים שונים, כולל ייצוג חברות בנייה ותשתיות סיניות המתקשרות בפרויקטים בישראל, כמו גם משקיעים וחברות תפעוליות מובילות ברכישת נכסים וטכנולוגיות ישראליות.

בנוסף, אנו מסייעים לגופים ישראליים בהקמת פעילותם וביצוע מיזמים משותפים ועסקאות מסחריות בסין על ידי הקמת ישויות מקומיות או התקשרות עם גורמים סיניים, כגון מפיצים, יצרנים וספקים.

לאנשי המקצוע שלנו מומחיות בתחומים משפטיים רבים, כולל הסכמים מסחריים גלובליים, הגנה על קניין רוחני והמחאת רישום, מיזמים משותפים, בדיקת נאותות תאגידית, מסחרית ו- קניין רוחנית, עסקאות מיזוג ורכישה, תוכניות מחקר ופיתוח ועוד.

התפעול כצוות גלובלי אחד, הניסיון, השפה והתרבות העסקית שלנו מאפשרים מבט רחב יותר והבנה מעמיקה של מערכות המשפט, העסקאות והמגמות המסחריות בשווקים הללו.