Click to open contact form.
השותפים הבינלאומיים שלכם בעסקי החדשנות

מוצרי צריכה וקמעונאות

אנו מסייעים ללקוחותינו להגן על מותגיהם ולמנף אותם מבחינה עסקית וכן באכיפת זכויות הקניין הרוחני שלהם

על התעשייה

עורכי הדין של משרדנו מעניקים ייעוץ בכל הנוגע לייצור והפצה של מוצרי צריכה, לרבות ציוד, קוסמטיקה ומוצרי קמעונאות נוספים – ובכך מבטיחים ללקוחותינו את הגנת הקניין הרוחני הטובה ביותר עבור מוצריהם.
אנו מסייעים ללקוחותינו להגן על מותגיהם, וכן באכיפת זכויות הקניין הרוחני שלהם, הן במשק והן בערכאות השיפוטיות.

בנוסף על כך, אנו מפתחים אסטרטגיות עוקפות על מנת לאפשר ללקוחותינו להתחרות בצורה יעילה. תוך עבודה צמודה עם לקוחותינו, אנו יודעים לזהות ולטפל בסוגיות ובסיכונים, לנצל הזדמנויות ולפתח אסטרטגיות ממוקדות. אנו מייעצים ללקוחותינו בנושאי תיוג מוצרים, שירותי קמעונאות, אתרי אינטרנט, הסכמי מכר, הסכמי מימון והסכמים מסחריים, וכן ליטיגציה מסחרית וסוגיות נלוות נוספות.

חדשות נבחרות