Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

אוניברסיטאות ומוסדות מחקר

עורכי הדין שלנו מייצגים אוניברסיטאות, בתי חולים ומוסדות מחקר אחרים, בעריכת הסכמי רישוי מורכבים, הסכמי חלוקת הכנסות ועוד.

על הסקטור

הצוות המקצועי של פרל כהן מתמחה בתמיכה, הנחייה וייעוץ לאוניברסיטאות, בתי חולים, מוסדות מחקר וחברות מסחור הידע של אותם ארגונים, במגוון רחב של סוגיות מסחריות וקניין רוחני. בחלוף השנים רכשנו הבנה מעמיקה של כללי הקניין הרוחני והמודלים העסקיים המשמשים את מוסדות וארגונים אלה.

אנו מייצגים את האוניברסיטאות, בתי החולים, מוסדות המחקר וחברות המסחור בעריכת הסכמי רישוי מורכבים, הסכמי גישה למידע וחלוקת הכנסות והסכמי העברת פטנטים, וכן בעריכת הסכמים נלווים כגון הסכמי מחקר ממומנים, הסכמי ייעוץ, הסכמים הנוגעים למועצות ייעוץ מדעיות (SAB) והסכמי רכישת מניות כתמורה לקניין הרוחני. לעורכי הדין שלנו יש ניסיון רב במשא ומתן וניסוח הסכמים בין-מוסדיים, הסכמי שיתוף פעולה, הסכמי העברת חומרים והסכמים ייחודיים אחרים בתחום.

לפרל כהן היכרות עמוקה עם החקיקה, התקנות והכללים המסדירים מענקים למוסדות מחקר מהרשות לחדשנות, תוכנית Horizon2020 של האיחוד האירופי וחליפיה וגורמים ממשלתיים אחרים וכן תכניות מימון בינלאומיות כגון BIRD. אנו מסייעים ללקוחותינו בכתיבת בקשות ומלווים אותם בכל המגעים עם גורמי המימון, בדיווחים השוטפים הנדרשים להם ובמגעים איתם עד להשלמת הפרוייקט בהצלחה.