Click to open contact form.
השותפים הבינלאומיים שלכם בעסקי החדשנות

מרכז חדשנות ומידע

במרכז החדשנות והמידע של פרל כהן, אנשי הצוות המקצועי שלנו חולקים תובנות וידע עדכניים בנושאים טכנולוגיים, משפטיים ועסקיים המשפיעים על העסק שלך, בארץ ובעולם. במרכז המידע תוכלו למצוא מאמרים מקצועיים, אירועים וכנסים, וובינרים, פודקסטים ועוד