Click to open contact form.
השותפים הבינלאומיים שלכם בעסקי החדשנות

רישוי ומיסחור טכנולוגיה

קבוצת הרישוי ומסחור הטכנולוגיה במשרד פרל כהן מעניקה שירותים משפטיים מקיפים במגוון סוגי עסקאות, באמצעות אנשי צוות מקצועיים ובעלי ניסיון בינלאומי נרחב

על התחום

עורכי הדין בקבוצת הרישוי והמשפט המסחרי בעלי ניסיון ייחודי בתחומי העסקים, הטכנולוגיה ומדעי החיים ומשתמשים בו על מנת להעניק ללקוחות המשרד ייעוץ משפטי בנושאי רישוי ומסחר. בין היתר, אנו מסייעים ללקוחותינו בתחומים הבאים:

  • הסכמי רישוי הנוגעים למוצרים ושירותים עבור משתמשי קצה
  • תנאי שימוש לאתרי אינטרנט
  • רישוי טכנולוגיות
  • הגנה, שימוש ורישוי של מידע
  • רישוי והעברת פטנטים
  • הסכמי פיתוח משותף
  • הסכמי ייצור ואספקה
  • הסכמי מכר והפצה
  • מיזמים משותפים ובריתות אסטרטגיות
  • הסכמי מחקר וניסויים קליניים

משרד פרל כהן מייצג את חברות העברת הטכנולוגיה של מוסדות אקדמיים, מוסדות מחקר ומוסדות רפואיים מובילים, בכל הנוגע לרישוי הקניין הרוחני שלהם, וכן חברות פרטיות ברכישת רשיונות ממוסדות מסוג זה. צוות הקבוצה מורכב מעורכי דין ועורכי פטנטים בעלי מיומנות ייחודית בתחומי הביוטכנולוגיה, מיכשור רפואי, פארמהצבטיקה ועוד.

 

חדשות נבחרות