Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

רישוי מדעי החיים

קבוצת רישוי הטכנולוגיה - מדעי החיים מייעצת למגוון רחב של לקוחות במגזר האקדמי, לרבות חברות מסחור של אוניברסיטאות ובתי חולים, חברות הזנק ועוד

על התחום

קבוצת הרישוי של פרל כהן כוללת אנשי מקצוע בעלי ניסיון בינלאומי נרחב, המציעים ייעוץ על רמה גבוהה ממשרדינו מסביב לעולם הממוקמים במרכזי מדעי החיים כגון תל אביב, בוסטון, חיפה וניו יורק. אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם קבוצת מדעי החיים במשרד, ומוודאים שלקוחותינו יקבלו את השירותים המשפטיים המקיפים ביותר עבור מגוון עסקאות טכנולוגיות, כגון:

 • הסכמי מחקר ורישוי
 • הסכמי היתכנות ואופציות
 • הסכמי רישוי הדדי
 • הסכמי גישה למידע וחלוקת הכנסות
 • הסכמי רישוי לתוכנות משתמשי קצה
 • הסכמי הערכה ובדיקות בטא
 • הסכמי רכישת פטנטים וסימני מסחר
 • הסכמי פיתוח משותפים
 • הסכמי פיתוח תהליכים
 • הסכמי ייצור ואספקה
 • הסכמי הפצה ומכירה
 • מיזמים משותפים ובריתות אסטרטגיות

במידת הצורך, מומחי הרישוי שלנו עובדים בשיתוף פעולה עם ליטיגטורים ממשרדינו העוסקים בתחומי הפטנטים והסימני המסחר, שהם בעלי בניסיון רב בייצוג לקוחות מתחום מדעי החיים בהליכים בפני משרד הפטנטים והסימני המסחר של ארצות הברית ורשם הפטנטים הישראלי, במשא ומתן ובניסוח הסכמי פשרה.