Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

פטנטים חיוניים לסטנדרטיים (SEP)

קבוצת הפטנטים החיוניים לסטנדרטים מעניקה ייעוץ מקיף וייצוג בהליכים משפטיים ובעריכת הסכמים לרישוי פטנטים כאלו.

על התחום

באין פטנטים חיוניים לסטנדרטיים (SEP) אי אפשר ליישם טכנלוגיה בסיסית. פטנטים אלה מייצגים מאמץ יוצא דופן,  שהניב חדשנות המונחת בליבת עיסוקן של תעשיות שלמות.

בשנים האחרונות חלה עלייה ניכרת במספר ההליכים משפטיים הנוגעים לפטנטים חיוניים לסטנדרטים. למשרדנו ניסיון בן יותר מעשר שנים בליטיגציה ורישוי של SEP. הוא משמש אותנו לא רק בניהול עימותים משפטיים אלא גם בקיום משא ומתן על רישיונות הוגנים, סבירים ובלתי מפלים (FRAND) עבור לקוחותינו.

אנו מייעצים ללקוחות בכל המרחב של שרשרת הערך: החל מיצרני שבבים, לדוגמה, וכלה במשתמשי קצה.

רבים מעורכי הדין והפטנטים שלנו הם בעלי רקע מדעי וטכני חיוני. ביחד עם ההבנה העסקית שלנו ב-SEP ורישוי פטנטים, רקע מדעי זה מבטיח שגם לקוחותינו ערים לנושאים המורכבים הכרוכים בתחום המתפתח של פטנטים חיוניים לסטנדרטים. אנו מספקים להם תמיכה מגוונת ומלאה בעניינים הקשורים ל-SEP, כולל ייצוג במשא ומתן עם בעלי הפטנטים של SEP ועם השחקנים השונים הנוגעים בדבר. שירותנו כוללים גם בחינה וניתוח של הפרות פטנט, בחינת תוקפם וחיוניותם של פטנטים בתחום, ניהול הליכים משפטיים בארצות-הברית וגם במספר מדינות בעת ובעונה אחת ועריכת משא ומתן על רישיונות הוגנים, סבירים ובלתי מפלים.