Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

מס מקומי

אנו מובילים לקוחות דרך שינוי המס המתרחש בשוק הבינלאומי והשפעתו על השוק המקומי. מומחי המס שלנו מציעים שירותי מס מקומיים ובארה"ב לחברות שלא מטרות רווח, יחידים, תאגידים, נאמנויות ועוד.

על התחום

לנוכח דרישות עמידה במס בינלאומיות המתפתחות, כולל אי ודאויות גלובליות, השפעות משינויי חוקי המס ברחבי העולם המשפיעים ישירות על המס המקומי, ורפורמות מס אחרות, דרושים מודלים של מס קלים יותר, כדי לאפשר לפונקציית המס לספק תשומות קריטיות ביעילות בהחלטות עסקיות.

בפרל כהן אנו מובילים לקוחות דרך שינוי המס המתרחש בשוק הבינלאומי. מומחי המס שלנו ברחבי העולם, מציעים שירותי מס מקומיים ובארה"ב לחברות שלא מטרות רווח, יחידים, תאגידים, שותפויות, נאמנויות ועיזבונות ותוכניות פרישה ברמה המקומית, המדינתית והפדרלית. בכל עת, המטרה שלנו היא לסייע ללקוחותינו בתכנון מס חדשני, אסטרטגיות מס אפקטיביות ותמיכה על מנת למזער את חובות המס בטווח הקצר והארוך.

בהתבסס על ידע טכני נרחב בארץ ותובנות מגזר, אנו מסייעים ללקוחותינו לנהל באופן יזום את נושאי המס והאחריות שלהם ברחבי העולם, לאורך מחזור חיי העסק שלהם: תכנון, חשבונאות, ציות, ושמירה על קשרים יעילים עם רשויות המס.