Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

סודות מסחריים

צוות המומחים של פרל כהן מנוסה מאוד בתזמון, בניואנסים ובטיעונים משכנעים ואיתנים של תביעות סוד מסחרי.

על התחום

התחרות העזה בכלכלה העולמית של ימינו והעלייה הדרמטית בניידות העובדים בין חברות, יחד עם הקלות שבהעברת כמויות גדולות של נתונים, הקשו יותר מתמיד על שמירת הסודות המסחריים של חברות – סודות מסחריים המהווים, לעתים קרובות, נכסי הקניין הרוחני היקרים ביותר שלהן.

החל מאלגוריתמים סודיים של מחשב, נוסחאות, אוספים של נתונים, מפרטים טכניים וידע, תהליכי ייצור ושיטות, וכלה באסטרטגיות שיווק ומודיעין עסקי קשור, אובדן סודות מסחריים עלול להשפיע קשות על שווי החברה. 

בין אם נידרש להשיג במהירות צווי מניעה מקדימים או להרכיב צוות ליטיגציה מנוסה שכבר עמד במבחן בבית המשפט והמתמצא בטכנולוגיה, על מנת לשמור על זכויות הלקוחות, או בין אם נידרש להגן על לקוחות מפני תביעות על הפרה, עוולות וניצול לרעה של סודות מסחריים – צוות המומחים של פרל כהן מנוסה מאוד בתזמון, בניואנסים ובטיעונים משכנעים של תביעות סוד מסחרי.

אנו עוסקים ומטפלים בסכסוכים של סודות מסחריים בבתי משפט פדרליים ומדינתיים ובפני נציבות הסחר הבינלאומי וכן בהרכבים של בוררות. קבוצת פרל כהן סייעה בשמירה על הנכסים והנתונים המסחריים החיוניים של לקוחותיה באמצעות שימוש בחוק הפדרלי להגנה על סודות מסחריים, חוק הסודות המסחריים המאוחד, וחוקים משלימים של תחרות בלתי הוגנת. החל מחקירות טרום ליטיגציה, צווי הרחקה זמניים וצווי מניעה מקדימים ועד לדיונים בבתי המשפט וערעורים, המומחים שלנו, שרבים מהם בעלי תארים טכניים מתקדמים, משלבים מעשיות ויעילות על מנת להשיג תוצאות חיוביות בעניינים מורכבים של סוד מסחרי. 

כתוצאה מכך, אנו משמשים כמשרד עורכי הדין המועדף והמהימן על ארגונים מונחי חדשנות, כולל Fortune 500, חברות מתפתחות קטנות וסטארט-אפים כדי לייעץ ולספק הדרכה בנושאים הקשורים ל:

  • הפרה וניצול לרעה של סוד מסחרי
  • תחרות בלתי הוגנת
  • הסכמי סודיות
  • ביקורת סודות מסחריים
  • גזילת עובדים ממעסיק אחד למעסיק אחר
  • הפרת חוזה
  • הסכמי תנאי שירות- תוכנה כשירות (SaaS).
  • משא ומתן על רישיון סוד מסחרי
  • מדיניות סוד מסחרי ומידע סודי פנימי

עם הפרקטיקה הרב תחומית והחוצה גבולות שלנו, אנו מוכנים ומזומנים לייעץ ללקוחותינו בעניינים מורכבים אלה בכל מקום בו הם עושים עסקים.