Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

ברוך אברהמי

  • שותף, ראש קבוצת שירותי בריאות, בתי חולים ותאגידי בריאות
  • תל אביב

ביוגרפיה

עו״ד ברוך אבהמי מתמחה במתן ייעוץ משפטי, שירותים משפטיים וליווי משפטי כולל לבתי חולים ציבוריים ופרטיים, תאגידי בריאות ומוסדות בריאות על מכלול עסקיהם לעיסוקיהם וצרכיהם המשפטיים.

הוא שירת בפרקליטות הצבאית בתפקידי פרקליטות, ייעוץ משפטי וחקיקה משנת 1972. סיים שירותו בשנת 1988 בדרגת אל"מ כממונה על הייעוץ והחקיקה בפרקליטות הצבאית.

מייד לאחר מכן הצטרף למשרד המשפטים וכיהן כממונה על הייעוץ והחקיקה וכמשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

בשנת 1992 עבר עו"ד אברהמי לסקטור הפרטי וניהל משרד עורכי דין בראשותו.

שירותיו כוללים:
– התנהלות מול רשויות ועם רשויות, קופות חולים, מבטחים, ארגוני בריאות וחולים.
– הסכמים ושיתופי פעולה עם יזמים וחברות מסחריות בארץ ובעולם.
– ליווי הסכמי עבודה והתנהלות עם עובדים.
– אספקה רכש ולוגיסטיקה של מיכשור רפואי, ציוד רפואי, תרופות וטכנולוגיות.
– הסכמי מחקר רפואי ופיתוח עם ומול יזמים וחברות מובילות בארץ ובעולם.

נוסף לכהונתו כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אברהמי היה הממונה על הייעוץ המשפטי בצה"ל, ואף נקרא על ידי היועץ המשפטי לממשלה והיועץ המשפטי לכנסת להוביל את העבודה המשפטית של חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בכנסת ושימש כיועץ המשפטי של ועדות הכנסת והכנסת בנושא זה.