Click to open contact form.
השותפים הבינלאומיים שלכם בעסקי החדשנות

גבראיל שקור

  • יועץ מדעי
  • תל אביב
לגבריאל יש שנים של התמחות בתחום פיתוח מכשור רפואי ובמיוחד בתחום מדעי המוח, ננו אלקטרוניקה ו VLSI , וסטאטאפים

ביוגרפיה

גבריאל הוא מתמחה בעריכת פטנטים בפרל כהן בקבוצת הSTEM.

לגבריאל יש תורא ראשון בהנדסת חשמל ומחשבים מהטכניון 2012, עם התמחות בננו אלקטרוניקה ומחשבים. גבריאל היה חלק ממעבדה ל Nuclear Magnetic Response, שם הוא סייע בפיתוח מכשיר NMR שמשתמש בשדה המגנטי של כדור הארץ וגם סייע בפיתוח מכשירMRI  זעיר לגילוי מוקדם של סרטן בבולטת הערמונית.

גבריאל היה מהנדס אמינות ואיכות בקבוצת ה QNR באינטל חיפה עד 2016, שם הוא פיתח מתודולוגיות למינות ואיכות של טרנזיסטורים וחיבורים בתהליך הייצור המתקדם של אינטל והתמקד בחשובי אלקטרו-מיגרציה והגנות מפני חשמל סטטי בתהליך הייצור.

בשנים האחרונות גבריאל היה אחד המייסדים של אינוספיר בע"מ , סטראט-אפ שמפתח מכשיר רפואי לטיפול בהפרעות כשב וריכוז על ידי מתן גריה חשמלית בלתי פולשנית. גבריאל ניהל את המו"פ בישראל ופיקח על הניסוי הקליני והמערך הרגולטורי.

פרסומים:

Earth field NMR with chemical shift spectral resolution: Theory and proof of concept