Click to open contact form.
השותפים הבינלאומיים שלכם בעסקי החדשנות

ניר זוהר

  • שותף
  • תל אביב
ניר מייצג חברות פרטיות וציבוריות ומעניק להן שירותים במגוון רחב של היבטים ובעיקר בכל הנוגע לדיני תאגידים ודיני ניירות ערך

ביוגרפיה

ניר זוהר הוא שותף בקבוצת שוקי הון וניירות ערך במשרד פרל כהן בתל אביב.

ניר מייצג חברות פרטיות וציבוריות ומעניק להן שירותים במגוון רחב של היבטים ובעיקר בכל הנוגע לדיני תאגידים ודיני ניירות ערך. תחומי עיסוקו העיקריים הינם שוקי הון, מיזוגים ורכישות, הסכמים מסחריים, עסקאות מורכבות, חדלות פירעון ומימון. מעבר לכך, ניר בעל מומחיות ייחודית בהליכי חדלות פירעון של תאגידים מדווחים, דבר המאפשר לו לייעץ ללקוחותיו גם בעתות משבר.