Click to open contact form.
השותפים הבינלאומיים שלכם בעסקי החדשנות

רועי גרילק

  • עו"ד בכיר
  • תל אביב
רועי רכש מומחיות מיוחדת במיסוי נדל"ן ובמיסוי חברות ומתמחה בטיפול בסוגיות מס של תאגידים גדולים ובינוניים במשק, ובהם תאגידי נדל"ן, קרנות הון סיכון ופרייבט אקוויטי, קרנות גידור, עמותות וחברות תעשייתיות

ביוגרפיה

רועי גרילק הוא עו"ד בכיר במחלקת המיסים של סניף תל אביב של פרל כהן. נוסף על הסמכתו המשפטית, רועי מחזיק ברישיון לראיית חשבון ועבד במשך מספר שנים טובות במחלקת המיסים של אחת מפירמות רואי החשבון הגדולות בישראל, שם עיקר עבודתו הייתה בכל הנושאים הקשורים למיסים בישראל.

רועי רכש מומחיות מיוחדת במיסוי נדל"ן ובמיסוי חברות ומתמחה בטיפול בסוגיות מס של תאגידים גדולים ובינוניים במשק, ובהם תאגידי נדל"ן, קרנות הון סיכון ופרייבט אקוויטי, קרנות גידור, עמותות וחברות תעשייתיות.

רועי בעל ניסיון מקצועי בסוגיות מורכבות במיסוי חברות, מיסוי נדל"ן פרטי ומסחרי, מיסוי פרויקטים של התחדשות עירונית, שינויי מבנה, הסדרי מס עבור קרנות ודיונים מול רשויות המס. כמו כן, משתתף רועי בכתיבת חומר מקצועי המתפרסם בכתבי עת מקצועיים שונים.