Click to open contact form.
השותפים הבינלאומיים שלכם בעסקי החדשנות

שגית שחמון

  • שותפה
  • תל אביב
המומחיות של שגית כוללת פרויקטי נדל"ן מסחריים, תעשייתיים, מגורים ושימוש מעורב. עבודתה כוללת הכנה של הסכמי בנייה, הלוואות מובטחות נדל"ן, עסקאות קומבינציה ורישום קרקעות. לקוחותיה כוללים חברות בנייה, מפתחי נדל"ן ויזמים עצמאיים.

ביוגרפיה

שגית שאמון היא שותפה בקבוצת הנדל"ן במשרדי פרל כהן בתל אביב. המומחיות של שגית כוללת פרויקטי נדל"ן מסחריים, תעשייתיים, מגורים ושימוש מעורב.

עבודתה כוללת הכנה של הסכמי בנייה, הלוואות מובטחות נדל"ן, עסקאות קומבינציה ורישום קרקעות. לקוחותיה כוללים חברות בנייה, מפתחי נדל"ן ויזמים עצמאיים.

A 2020 Legal 500 Recommended Lawyer.