Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

ביטול הסכם שכירות עקב מטרדים – כתב תביעה

עדכון לקוחות / נוב 28, 2023

מאתרותם רוזנצויג-סימה, ונועה פיצ'ון, מתמחה במחלקת הליטיגציה המסחרית

כתב תביעה שהוגש לאחרונה באמצעות משרדנו על ידי עו"ד רותם רוזצויג – סימה והמתמחה נועה פיצ'ון, עוסק בביטול הסכם שכירות בעקבות מטרד ריח.

חברת הייטק, לקוחה במשרדנו, שכרה קומת משרדים מעל מתחם מסחרי. לאחר מספר חודשים, החלה חברת ההייטק לסבול ממפגע ריח שנבע מחנויות המזון המהיר שהיו במתחם המסחרי, מתחת לקומת המשרדים.

בעקבות מטרד הריח, שכלל ריחות חזקים של אפייה וטיגון התקשתה החברה לנהל שיגרת עבודה סדירה במשרדים. בהתאם להסכם השכירות,  חברת הנדל"ן המחזיקה במתחם התחייבה לטפל במפגע הריח. לאחר שמכתב ההתראה שנשלח באמצעות משרדנו לא נענה, ומאחר שחברת הנדל"ן לא הסירה את מפגע הריח, לא ניתן היה להימנע מלבטל את הסכם השכירות מחמת הפרתו ע"י חברת הנדל"ן.

ביטול ההסכם גרר הוצאות שונות לחברה, שנאלצה להעתיק את מיקום משרדיה, לרבות הוצאות על החלק במשרדים שלא היה בו שימוש במשך תקופה של כ-חצי שנה, עלויות מעבר המשרדים, הפסדים על הציוד וכיוב'.

כתב התביעה, המגובה בחוות דעתם של צוות מומחים שהגדירו את ריכוזי הריח כ"מטרד ריח",  כולל את הדרישה לסעד כספי על סך כ- 370,000 ש"ח בגין ההוצאות והנזקים של חברת ההייטק אותה אנו מייצגים.

חדשות נבחרות