Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

ליטיגציה מסחרית

קבוצת הליטיגציה המסחרית שלנו כוללת עורכי דין בעלי ניסיון עשיר בליטיגציה מסחרית ועסקית, המעניקים ייעוץ ושירותי ליטיגציה בתחומים מגוונים וביניהם חוזים, יישוב סכסוכי שליטה וסכסוכי מייסדים, תובענות ייצוגיות רחבות היקף, ועוד.

על התחום

קצב החדשנות, הצורך להגן על העסק והתחרות הגוברת בעידן הכלכלה הגלובלית יכולים להביא עמם את הצורך בליטיגציה. התמודדות מוצלחת עם האתגרים הללו מחייבת את עורכי הדין המנוסים ביותר, שיסייעו במניעת פגיעה במוניטין, בעסקים וברווחים שלכם.

קבוצת הליטיגציה המסחרית של פרל כהן זוכה באמונם של מובילי השוק המתמודדים עם האתגרים העסקיים התובעניים ביותר. ניסיון העבר המוצלח שלנו בליטיגציה בתחום החברות, העסקים והנדל"ן והופעתנו בפני כל סוגי הערכאות, מוועדות ערר ומיסוי מקומיות ועד לבית המשפט העליון, מבטיחים שהליטיגטורים שלנו מספיק מנוסים הן בפתרון זריז ויעיל של עניינים קטנים והן בהתמודדות עם ליטיגציה מורכבת יותר, בשתי המדינות.

מומחי הליטיגציה שלנו בישראל ובארצות הברית עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם המחלקות העסקיות והמסחריות של פרל כהן עבור לקוחותינו, מחברות סטארט-אפ טכנולוגיות ועד ארגונים בינלאומיים גדולים, בכל התחומים הבאים:

 • ליטיגציה בתחום ניירות ערך, לרבות סכסוכי פרוקסי
 • ליטיגציה בתחום גילוי מידע בהנפקות לציבור
 • רה-ארגון של חברות וזכויות נושים
 • ליטיגציה בתחומי חוזים, תמלוגים ונושאים מסחריים אחרים
 • מחלוקות בין בעלי מניות
 • סכסוכי שליטה בישויות משפטיות שונות
 • פירוק ישויות משפטיות
 • תובענות ייצוגיות עם פרופיל גבוה
 • סכסוכי מייסדים ומשקיעים בחברות טכנולוגיה ואחרות
 • דיני משפחה וגירושים הכוללים נכסים בשווי מיליארדי דולרים ברחבי העולם

ליטיגציה בתחום הנדל"ן

קבוצת הליטיגציה המסחרית שלנו בעלת ניסיון רב גם בייצוג מוסדות פיננסיים, חברות אחזקות, יזמים, קבלנים ולקוחות פרטיים בעניינים הקשורים לנדל"ן. לקוחותינו נהנים מהניסיון העשיר שלנו בטיפול במגוון רחב של עניינים הקשורים לנדל"ן, ובכלל זה:

 • בקשות למתן סעדים הצהרתיים
 • בקשות לצווי מניעה קבועים או זמניים (לרבות ביטולם)
 • סכסוכים חוזיים הקשורים בבנייה (פרויקטים מסחריים, מגורים, קומבינציה וכו'), תביעות ליקויי בנייה ותביעות בגין עיכובים בלוחות הזמנים
 • עריכת חוות דעת ונקיטת הליכים מסוגים שונים (והגנה) מכוח חוק התכנון והבנייה הישראלי, לרבות, בנוגע להיטלים, התנגדויות ותביעות בעניין פגיעה בזכויות על פי אישור תוכניות עירוניות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה הישראלי.
 • תביעות פיצויים בגין הפקעת מקרקעין
 • הליכי אכיפה