Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

גשר צר מאוד? גישור כפתרון לכשל השוק של ליטיגציה מסחרית בבית המשפט

מאמרים מקצועיים / פבר 20, 2024

מאת ד"ר טל רוטמן

מאמר חדש של שותפנו, ד"ר טל רוטמן, ראש מחלקת גישור ובוררות, "גשר צר מאוד? גישור כפתרון לכשל השוק של ליטיגציה מסחרית בבית המשפט" פורסם לאחרונה ב"מחקרי משפט", כתב העת המשפטי של אוניברסיטת בר-אילן. במאמרו, מסביר ד"ר רוטמן את כשל השוק שגורם להתדיינויות-יתר בסכסוכים עסקיים ולהצפת בתי המשפט. מדוע אנשי עסקים מתוחכמים ורציונליים נקלעים למשפט גם כשעדיף להם לפתור את הסכסוך העסקי בדרך של גישור?  מהם פערי המידע הקיימים בין הצדדים שלא ניתן לגשר עליהם ללא סיוע צד שלישי? אילו כשלים קוגניטיביים מובילים את הצדדים להערכות סותרות על בסיס אותו מידע? ומדוע בוחרים הצדדים כמייצגים דווקא את עורכי הדין שטעותם בהערכת סיכויי התביעה היא הגדולה ביותר?

ד"ר רוטמן עומד על ההבדלים העמוקים שבין הליך הגישור לבין הליך הבוררות, מבאר מדוע רק הליך של גישור עשוי לתת מענה לכשל השוק האמור, ומסביר מדוע דווקא מגשר שאין לו סמכות להכריע בסכסוך יכול להוביל את הצדדים לפשרה מטיבה, אף אם נכשלו להגיע אליה בכוחות עצמם.  על על כל אלו ועוד, במאמר המלא. לקריאה, לחצו כאן.

 

 

חדשות נבחרות