Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

שינויי אקלים ואיכות הסביבה

לצד המודעות ההולכת וגוברת של המגזרים העסקי והיצרני לשינויי האקלים, גם בפרל כהן נמצאים תמיד עם אצבע על הדופק בכל הנוגע למדיניות הדינמית והמציאות המשתנה.

על הסקטור

כיום כבר ברור לכול כי תחומי שינויי האקלים ואיכות הסביבה הם חלק חשוב מהכלכלה העולמית, וכי תחומים אלה אף צפויים לקבל יותר ויותר תשומת לב של מדינות ושל המגזר העסקי. ככל שהטכנולוגיה מתפתחת והעולם משתנה, נוצרות הזדמנויות חדשות ומרתקות וכן אתגרים חדשים בתחומים אלו. מחברות השקיה בטפטוף ועד סטארט-אפים המתמקדים בניהול יבול וקציר וטכנולוגיה, לשימוש הגובר במכונות חכמות וברובוטיקה השפעה רבה על קהילות, עסקים ומדינות ברחבי העולם. בנוסף, תחום תחליפי הבשר והחלב נמצא בפריחה, וחברות שונות מפתחות זני צמחים ותהליכי עיבוד מזון לייצור שיענו לצורך זה. 

ככל שגוברת המודעות לקיימות, לשימור משאבים ולשמירה על הסביבה, עולה החשיבות של טכנולוגיות חדשות לייעול תהליכי הפקה ושימוש באנרגיה ולפיתוח מקורות אנרגיה חלופיים, וכן לייעול השימוש במים ולשפר את יעילות המחזור של מוצרים. מטבע הדברים מדובר בתחום מגוון מאוד טכנולוגית ועסקית, ונדרשת מומחיות רבה כדי לקדם חברות בתחום

באמצעות שותפים ועורכי דין המומחים בתחום איכות הסביבה, פרל כהן מספקת מעטפת של שירותים משפטיים כדי לתמוך בלקוחותיה בתחום, מסטארטאפים ועד לחברות ענק – משלב ההגנה על הקנין הרוחני, דרך משפט מסחרי ורגולציה, ועד שלבי ההנפקה והליטיגציה. עו"ד ממשרדנו המתמחים בתחום איכות הסביבה בקיאים במדיניות הדינמית של המשרד להגנת הסביבה, ומכירים מקרוב את כל התמורות וההתפתחויות הרגולטוריות בתחום דיני איכות הסביבה בעולם.

בין היתר, מייצג משרדנו חברות הייטק מתחום איכות הסביבה; עומד עם האצבע על הדופק בכל הנוגע לסוגיות הבוערות בתחום המשפט הסביבתי ודיני איכות הסביבה בישראל בכלל וחוק הגנת הסביבה בפרט; מיומן בעריכת בדיקת נאותות סביבתית ובחינה משפטית של סיכונים סביבתיים – לרבות זיהום אוויר, זיהום מי תהום וזיהום קרקע; ומלווה עסקאות ענק למיזוגים ורכישות של חברות בתחומי איכות הסביבה.