Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

דר' אופיר טל

  • עורך פטנטים בכיר
  • תל אביב
ד"ר טל עורך ומלווה בקשות פטנט בטווח רחב של תחומים טכנולוגיים. אופיר פעיל בתחומים הכוללים: טכנולוגיות של סוללות, תחומים שונים בחקלאות, מכשור רפואי, יישומי מציאות מדומה, אלקטרואופטיקה, ציפויים ותהליכי שטח, ביו-אינפורמטיקה ותחומי טכנולוגיה נקיה ואנרגיה.

ביוגרפיה

"הגנה על המצאה בפטנט נדרשת כשהיא מכוונת לטכנולוגיות הליבה של יישומים מרכזיים, וכשהיא משרתת את האסטרטגיה העסקית של החברה בכללותה. על המצאות כאלה כדאי להגן בפטנט מהיר בארה"ב".

ד"ר אופיר טל הוא עורך פטנטים בכיר במשרד בתל אביב של פרל כהן. הוא עורך ומלווה בקשות פטנט בטווח רחב של תחומים טכנולוגיים. אופיר פעיל בתחומים הכוללים: טכנולוגיות של סוללות, תחומים שונים בחקלאות, מכשור רפואי, יישומי מציאות מדומה, אלקטרואופטיקה, ציפויים ותהליכי שטח, ביו-אינפורמטיקה ותחומי טכנולוגיה נקיה ואנרגיה.

לאופיר 12 שנות נסיון ממוקדות בעריכה וליווי בקשות פטנטים, הוא ערך כ 600 בקשות פטנט בתקופה זאת, חלק גדול מהן אושר כפטנטים. הוא רואה את תהליך העריכה של בקשות פטנט כהזדמנות לחשוב על ההמצאות באופן רחב לאור אסטרטגיית החדשנות בחברה, כחלק מניהול תיק הקנין הרוחני ביחס לפעילות העסקית של החברה.

לאופיר דוקטורט ודיפלומה בביולוגיה מאוניברסיטת לייפציג ותואר ראשון בפיזיקה ומתמטיקה מאוניברסיטת תל אביב. הוא היה חוקר פוסטדוק בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, מרצה בתחומי טכנולוגיה רפואית, ביוטכנולוגיה וטכנולוגיות אנרגיה במכללת אפקה להנדסה וחוקר בתחומי ביומימיקרי, ביוגאוכימיה, אקולוגיה וחקר ביצועים.