Click to open contact form.
השותפים הבינלאומיים שלכם בעסקי החדשנות

קנאביס

קבוצת הקנאביס שלנו פיתחה רמת ניסיון שאין דומה לה בליבה של תעשיית הקנאביס העולמית

על התעשייה

מגזר הקנאביס הפך לאחד המגזרים הצומחים, המשתנים והחדשניים ביותר בעולם. הפוטנציאל העצום של תחום הקנאביס הוביל לתעשייה גלובלית חדשה ששוויה היה בערך 13.4 מיליארד דולר בשנת 2018 וההערכה על פי מחקר היא כי שוויה יהיה יותר מ-44 מיליארד דולר עד שנת 2024. מדובר בתחום חדש ומורכב, עם חוקים ותקנות המשתנים ורגולציה מתפתחת. ככל שתחום הקנאביס הופך למקובל יותר, ישנם אתגרים ייחודיים העומדים בפני עסקים הקשורים לתחום זה.

קבוצת הקנאביס של פרל כהן פיתחה רמת ניסיון שאין דומה לה בליבה של תעשיית הקנאביס העולמית, כאשר ישראל בפרט הפכה למפתחת מובילה של טכנולוגיות חדשניות בתחום הקנאביס. הידע הרחב שלנו בענף, היכרותנו העמוקה עם הרגולציה ושיתוף הפעולה בין כלל המחלקות המקצועיות שלנו מאפשרים ללקוחותינו לנצל את ההזדמנויות העסקיות העומדות בפניהם.

בפרט, אנו מהווים יעד מרכזי עבור חברות קנאביס המבצעות הנפקות ומיזוגים לשלדים בורסאיים, וזאת לאחר שהתקשרנו עם מרבית חברות הקנאביס בישראל וביצענו הנפקות ציבוריות רבות במהלך השנים האחרונות. מכיוון שרבים מהעסקים הקשורים לקנאביס הם בעלי אופי יזמי, אנו ממלאים גם תפקיד חיוני כיועצים כלליים, בקשר למיזוגים ורכישות, השקעות ומימון, שוקי הון וניירות ערך, ציות לרגולציה, קניין רוחני, הגנה ואכיפת פטנטים וסימנים מסחריים, התדיינות משפטית וייעוץ אופרטיבי יומיומי.

 

חדשות נבחרות