Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

דסק קנאביס

דסק הקנאביס שלנו פיתח רמת ניסיון שאין דומה לה בליבו של סקטור הקנאביס העולמי.

על הסקטור

סקטור הקנאביס הפך לאחד הסקטורים הצומחים, המשתנים והחדשניים ביותר בעולם. הפוטנציאל העצום של תחום הקנאביס הוביל לשוק גלובלי חדש ששוויו היה בערך 13.4 מיליארד דולר בשנת 2018 וההערכה על פי מחקר היא כי שוויו יהיה יותר מ-44 מיליארד דולר עד שנת 2024. מדובר בתחום חדש ומורכב, עם חוקים ותקנות המשתנים ורגולציה מתפתחת. ככל שתחום הקנאביס הופך למקובל יותר, ישנם אתגרים ייחודיים העומדים בפני עסקים הקשורים לתחום זה.

דסק הקנאביס של פרל כהן פיתח רמת ניסיון שאין דומה לה בלב ליבו של שוק הקנאביס העולמי, כאשר ישראל בפרט הפכה למפתחת מובילה של טכנולוגיות חדשניות בתחום הקנאביס. הידע הרחב שלנו בענף, היכרותנו העמוקה עם הרגולציה ושיתוף הפעולה בין כלל המחלקות המקצועיות שלנו מאפשרים ללקוחותינו לנצל את ההזדמנויות העסקיות העומדות בפניהם.

בפרט, אנו מהווים יעד מרכזי עבור חברות קנאביס המבצעות הנפקות ומיזוגים לשלדים בורסאיים, וזאת לאחר שהתקשרנו עם מרבית חברות הקנאביס בישראל וביצענו הנפקות ציבוריות רבות במהלך השנים האחרונות. מכיוון שרבים מהעסקים הקשורים לקנאביס הם בעלי אופי יזמי, אנו ממלאים גם תפקיד חיוני כיועצים כלליים, בקשר למיזוגים ורכישות, השקעות ומימון, שוקי הון וניירות ערך, ציות לרגולציה, קניין רוחני, הגנה ואכיפת פטנטים וסימנים מסחריים, התדיינות משפטית וייעוץ אופרטיבי יומיומי.