Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

אנרגיה ומשאבים טבעיים

המומחיות והניסיון של פרל כהן בכל הנוגע לאנרגיה ומשאבים טבעיים, מאפשרים ללקוחותינו בתחום להתפתח ולשגשג בעיצומה של מהפיכת האנרגיה של העידן הנוכחי.

על הסקטור

בכל הנוגע לתחום האנרגיה ומשאבים טבעיים, נמצאת מדינת ישראל בפתחו של עידן שטומן בחובו אפשרויות מרחיקות לכת. פיתוח וניצול של תשתיות אנרגיה רבות ומגוונות, הגברת המיצוי של מקורות אנרגיה טבעיים, ופיתוח אפיקים חדשים של אנרגיה מתחדשת – הם רק חלק מהתמורות הצפויות בתחום במהלך העשורים הקרובים בהם גם אמורה להתחזק מגמת הדאגה והשמירה על כדור הארץ.

כמי שהכה שורשים בתחומי התשתיות והאנרגיה של מדינת ישראל עוד מימי הקמתו ונמצא בחזית העשייה גם בתחומי המימון, היי טק ושוק ההון, מגיע משרדנו לפתחה של מהפיכת האנרגיה המתרגשת עלינו עם תמהיל משובח ומדויק של מומחיות וניסיון רב שנצבר במרוצת העשורים האחרונים.

בין אם מדובר במימון לפרויקטים של אנרגיה סולארית או טורבינות רוח, מיזמים בתחום האנרגיה הטבעית והאנרגיה הירוקה, הקמת פרויקטים על-בסיס מקורות אנרגיה מתחדשים, המשך פיתוחו של תחום הגז הטבעי או כל מיזם אחר הנוגע להפקת אנרגיה במאה ה-21 – צוות השותפים ועורכי הדין בפרל כהן ניחן בכל היכולות המשפטיות והעסקיות הנדרשות.

כך, במהלך השנים האחרונות ייצג משרדנו מספר חברות תשתיות ואנרגיה גדולות, בינוניות וקטנות, אשר השלימו בהצלחה מרובה פרויקטים של מאות מיליוני ומיליארדי שקלים ודולרים. בין היתר, צבר משרדנו ניסיון ומומחיות בייצוג חברות אנרגיה ומשאבים טבעיים ומשקיעים בהן בשוק ההון, העניק ייעוץ משפטי שוטף לחברות בתחום הגז הטבעי ואנרגיה סולארית, ועוד.