Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

אינטרנט ומדיה דיגיטלית

קבוצת הסייבר, הפרטיות והאינטרנט שלנו צברה ניסיון של עשרות שנים בייעוץ ללקוחות על החוק ויישומו באינטרנט ובמדיה הדיגיטלית.

על התחום

הטמעת מערכות מחשב בעסקים וחברות, השימוש באינטרנט, במדיה הדיגיטלית והסחר האלקטרוני, מעוררים סוגיות משפטיות המשלבות תחומי משפט, שרק לעתים נדירות נפגשים יחדיו – קניין רוחני, דיני סייבר ופרטיות, הגנת הצרכן, מחשבים, חוזים ועוד. השירותים שאנו מספקים בתחום זה כוללים, בין השאר:

  • ליווי פרויקטים מקוונים מתחילתם בשלבי האפיון הראשונים ועד ליישומם המלא. במסגרת זאת צברו עורכי הדין בקבוצה ניסיון רב בעריכת חוזים עם ספקי-יישומים, שותפי-תוכן וספקי מידע ובניהול משא ומתן לחתימתם; בדיקת הסיכונים המשפטיים הכרוכים בהפעלת המערכות וצמצומם; בדיקת האתרים, היישומים והתהליכים בהם קודם להשקתם; ייעוץ ביחס להבטים המשפטיים של אבטחת המידע והפרטיות במערכות המיושמות ועוד.
  • תנאי שימוש ומדיניות פרטיות ליישומי סלולר ולאתרי אינטרנט לרבות אתרי תוכן, סחר אלקטרוני, תוכנה כשירות Software as a Service, יישומי בריאות ומידע רפואי, חינוך, תרבות, פרסום ורשתות חברתיות ועוד.
  • הסכמי הקמה לאתרים ומערכות מקוונות.
  • ניהול הליכים משפטיים: בכלל זה ניהלו עורכי הדין בקבוצה תביעה תקדימית שהסתיימה בפסיקת בית המשפט העליון שלפיה המשטה אינה מוסמכת להורות לספקי גישה לאינטרנט לחסום גישה לאתרי הימורים (בעקבות הפסיקה תוקן החוק; תביעה ראשונה מסוגה שהגיש ספק גישה לאינטרנט נגד צה"ל, בקשר עם צו שיפוטי שהורה לספק למסור לצבא את תעבורת הדואר האלקטרוני של מנוייו; תביעות בהליכים למסירת שמות מתחם ועוד.
  • מתן חוות דעת: הנושאים שעימם התמודדה הקבוצה בשנים האחרונות כוללים סיכונים המשפטיים הגלומים בניהול פעילות מקוונת או בפיתוח תוכנות מחשב מסוימות; הגנת זכויות יוצרים ורשיונות הדרושים מבעלי זכויות יוצרים לפעילות אחרת; מותר ואסור בקישור בין אתרי אינטרנט; היבטים של קניין רוחני בתוכנות מחשב; ההגנה על קניין רוחני בסביבה הדיגיטלית ורישויו הנכון; יישום דיני הפרטיות והגנת הצרכן על פעילות סחר אלקטרוני מסוימת; תחולת דיני ההצפנה על פעילות אחרת; יישום ופירוש רשיונות קוד-פתוח בפיתוח תוכנות ועוד.
  • עריכת הסכמי רשיון – בין אם הסכמים אחידים המוטמעים בתוך תוכנות (Click-Wrap Agreements) ובין אם הסכמים המיועדים לחתימה בין שני צדדים;