Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

מע"מ ומסים עקיפים

מומחי המס של פרל כהן מבינים את תהליכי שרשרת האספקה, נוהלי חשבונאות וכללי מע"מ וכן כיצד להגיש נכון החזרי מע"מ, להעניק ללקוחותינו סיוע שוטף בעסקאות מיוחדות, ועוד.

על התחום

מס ערך מוסף ומס סחורות ושירותים, הם מיסי צריכה שאינם אמריקאיים, המוטלים על מכירת סחורות על ידי עסקים בכל שלב של ייצור והפצה. עם הפיכת המס העקיף לשיטה המועדפת על ממשלות רבות לגיוס הכנסות, ותקנות מסובכות מתמיד המתמקדות במאבק בהונאה, עולם המס העקיף חווה עידן חסר תקדים של התרחבות וטרנספורמציה. כל עסק שקונה, מוכר, משקיע או מעסיק עובדים עומד בפני מסים עקיפים.

הפופולריות ההולכת וגוברת של מע"מ ומסים עקיפים אחרים שולטת בסביבה העסקית העולמית, וכיום, חשוב מתמיד, למצוא אסטרטגיות יעילות לניהול ציות למס עקיף ותזרימי מזומנים. עם הסיבוכים של תקנות מס בינלאומיות חדשות ודרישות הון, עסקים נדרשים לייעוץ מס מקצועי על מנת לייעל את תזרים המזומנים, למזער סיכונים.

בפרל כהן אנו מבינים את תהליכי שרשרת האספקה, נוהלי חשבונאות וכללי מע"מ וכן כיצד להגיש נכון החזרי מע"מ ו-Intrastat (סטטיסטיקה פנימית), ולדווח כראוי על עסקאות. המומחיות המשפטית והניסיון הבינלאומי, רב השנים, מאפשרים לנו להעניק ללקוחותינו את הסיוע השוטף בעסקאות מיוחדות, תוך שימת דגש על השלכות מע"מ וייצוג בגיבוש חוות דעת מע"מ, דיוני שומה במע"מ, השגת פסיקה מוקדמת ועוד.