Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

סימני מסחר

עורכי הדין המנוסים שלנו מספקים ללקוחות ייעוץ מותאם אישית לסימנים מסחריים, אסטרטגיות תביעה, רישוי ואכיפה, בהגנה על נכסי הסימנים המסחריים שלהם.

על התחום

עבודת הסימנים המסחריים שלנו מספקת מגוון שירותים מלא כולל:

  • תביעה לסימנים מסחריים בפני ה-USPTO (משרד הפטנטים והסימנים המסחריים של ארה"ב) והמשרד לסימנים מסחריים בישראל (ITO)
  • עבודת הרשאה
  • תמיכה בליטיגציה לעורכי הדין המתדיינים שלנו כולל הליכים מנהליים ב-USPTO (הליכים TTAB) וב-ITO
  • הסכמי רישוי וזכיינות וייעוץ
  • רישום שמות מתחם באינטרנט ומחלוקות כולל הליכי ICA
  • הגנה על סימנים מסחריים
  • סימנים מסחריים ובעיות תחרות בלתי הוגנת
  • תפיסות מכס והליכי בית משפט לגבי מוצרים מזויפים