Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

תגמול בכירים

הצוות המומחה בפרל כהן עוזר ללקוחותיו להישאר מובילים בתחרות על שימור וגיוס כשרונות בשוק התחרותי של היום.

על התחום

הסדרי התגמול שמעניקים המעסיקים למנהליהם, קיבלו חשיבות נוספת לאחרונה, עקב רפורמות מס חדשות, בדיקה דקדקנית מוגברת של משקיעים מוסדיים והנחיה של רשויות המס.

אסטרטגיות תגמול מנהלים הפכו לכלים חיוניים למשיכה ושימור כישרונות מובילים בשווקים התחרותיים של היום. זו הסיבה שחברות, קטנות כגדולות, תלויות בפרקטיקה של שכר מנהלים של פרל כהן, על מנת לעזור להן להתקדם בתחרות על כישרונות.

מומחי התגמול הבכירים של פרל כהן מבינים כיצד הסדרים מורכבים ומוסדרים אלה עבור יחידים או עסקים (בהתחשב במספר תחומי שיפוט מס) יכולים להשפיע על הכספים והתפעול של מעסיק, כמו גם על תדמיתו הציבורית. הצוות שלנו מסייע ללקוחות לתכנן וליישם תוכניות והסדרים של תגמול בכירים ותגמול הון, הדורשים תיאום קפדני עם חוקי המס וההעסקה.

שנים רבות של ניסיון בפיתוח אסטרטגיות בינלאומיות של תגמול מנהלים מאפשרים לנו לייעץ לעסקים פרטיים, לחברות ציבוריות ולאנשים בעלי הון רב לגבי ההשלכות המשפטיות והמעשיות של תוכניות והסדרים כאלה. זה עשוי לכלול ניתוח של השפעות דיני מס, ניירות ערך, תעסוקה ותאגידים, כמו גם סיכון ליטיגציה ותקנים חשבונאיים.