Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

הליכים משפטיים בינלאומיים

לעורכי הדין בפרל כהן יכולת ייחודית בטיפול בהליכים משפטיים בינלאומיים המתנהלים בארה"ב ובישראל. הצוות הגלובלי שלנו מלווה את הלקוח בעת ובעונה אחת בשני תחומי השיפוט

על התחום

ליטיגציה בינלאומית, המתפרסת על פני מספר מדינות מאתגרת לא פחות ולעיתים אף יותר מהליכים משפטיים מקומיים. ניהול אפקטיבי של מחלוקות מצריך עורכי-דין מנוסים בעלי הבנה מעמיקה של השיטה המשפטית במספר מדינות, רשת קשרים נרחבת עם יועצים מקומיים וראייה גלובלית.
הצוות המקצועי בפרל כהן מעורב בתיקי הליכים משפטיים בינלאומיים קטנים כגדולים באמצעות טיפול מיומן ויעיל.

בין התיקים שניהלנו לאחרונה –

  • התדיינות בינלאומית בתחום הפטנטים בשבע מדינות ברחבי ארצות-הברית ואירופה;
  • מחלוקת חוצה-גבולות בנושא רישיונות קנין רוחני בארצות-הברית ובישראל;
  • ייצוג הצד האמריקאי במחלוקת בינלאומית בעניין השקעת הון;
  • ייצוג בהליכי חקירה במסגרת נציבות הסחר הפדרלית בארצות-הברית ובשורה של מחלוקות בעניין רישוי פטנטים המכסים סטנדרטים (Standard Essential Patents).

חדשות נבחרות