Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

הקמת קרנות השקעה, הון סיכון ופרייבט אקוויטי

קבוצת ההשקעות והון סיכון שלנו מבוססת על ניסיון עבר רב וקשת רחבה של קשרים המעניקים לנו את היכולת לקשר בין משקיעי הון סיכון, אנג'לים ומשקיעים מסחריים לבין לקוחות שמחפשים לגייס הון

על התחום

תחום השקעות הון הסיכון פועל בסביבה עסקית שמשתנה ללא הרף, בה משקיעים ויזמים שותפים לצורך של הדרכה מעמיקה ורבת ניסיון, הן בפן המשפטי והן בפן הכלכלי.

קבוצת ההשקעות והון הסיכון של פרל כהן, מבוססת על ניסיון העבר הרב שלנו ועל קשת רחבה של קשרים המעניקים לנו את היכולת לקשר בין משקיעי הון סיכון, אנג'לים ומשקיעים מסחריים לבין לקוחות שמחפשים לגייס הון.

עם אחת מהפרקטיקות הכי משולבות גלובלית בשוק הקרנות בארץ ועם צוותים מנוסים בתל אביב, חיפה, בוסטון, ניו יורק ולונדון, מומחי הקרנות המסורים שלנו מציעים ייעוץ משפטי ואסטרטגי יקר ערך ללקוחות הנמצאים בכל שלבי מחזור החיים של הקרן, הן מהפרספקטיבה של שלבי ההקמה של הקרן והפרספקטיבה של המשקיע הפוטנציאלי בקרן.

בהתאם לכך, הצוות שלנו יכול לספק הדרכה מהשלבים הראשונים של הקמת הקרן וגיוס ההון שלה, דרך ההשקעות השוטפות בחברות פורטפוליו ועד לסגירתה של הקרן והקמתה של קרן ההמשך שלה.

אנחנו פועלים עבור משקיעי אנג'ל, משקיעי הון סיכון וגופי השקעות פרטיות במגוון רחב של עסקאות מימון – מהשקעות טרום ראשוניות (pre-seed) ועד לשלבי השקעה מתקדמים (late-stage), מהשקעות מבוססות הון ועד להשקעות הבטחת חוב. הייצוג המקיף שלנו מטמיע ניתוח מקיף של ההיבטים השונים הרלוונטיים לכל עסקת מימון, תוך שימוש בפרקטיקות רלוונטיות אחרות שלנו כגון קניין רוחני וסימני מסחר, כאשר נדרש.

באמצעות עבודה צמודה עם המחלקה המסחרית שלנו, אנחנו מציעים שירות מלא ללקוחות שלנו, לרבות הקמת תאגידים, רישיונות ועסקאות מסחריות שוטפות אחרות, מיסוי, דיני עבודה ותוכניות תמרוץ. הניסיון הרב של עורכי הדין המסחריים שלנו, מאפשר לנו להתמקד בפתרונות וסגירת עסקאות תוך כדי נקיטת גישות חדשניות, שלעיתים קרובות הן תוצאה ישירה של תובנות מהנסיון העסקי חוצה הגבולות והגלובלי שלנו.

חדשות נבחרות