Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

חדלות פירעון

קבוצת חדלות הפירעון מעניקה ייעוץ משפטי מקיף בהליכי חדלות פירעון – הקפאות הליכים, פירוקים, כינוסים, הסדרי נושים ופשיטות רגל

על התחום

קבוצת חדלות הפירעון של פרל כהן מעניקה ייעוץ משפטי מקיף בהליכי חדלות פירעון – הקפאות הליכים, פירוקים, כינוסים, הסדרי נושים ופשיטות רגל. המחלקה מייצגת את מרבית הבנקים בישראל וכן נושים מובילים אחרים.
עורכי הדין השותפים בקבוצה משמשים כבעלי תפקיד במינוי בית המשפט והינם בעלי ניסיון רב ועשיר בהבראת חברות ובהליכי חדלות פירעון לחברות מדיסציפלינות שונות ומגוונות, חלקן מהגדולות במשק. הקבוצה נטלה ונוטלת חלק במרביתם של הליכי חדלות הפירעון המשמעותיים ביותר בישראל בשנים האחרונות, בין אם כבאי כח הבנקים, ובין אם כבעלי תפקיד במינוי בית המשפט.
הקבוצה כוללת עורכי דין מנוסים בטיפול בתיקי כינוסים, הקפאות הליכים, פירוקים, פשיטות רגל, וליטיגציה מסחרית ובנקאית.

חדשות נבחרות