Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

פרטיות, אבטחת סייבר והגנת מידע

עורכי הדין בקבוצת הסייבר בפרל כהן מביאים איתם ידע מעמיק בטכנולוגיות מתקדמות וניסיון ארוך בעולמות האינטרנט וטכנולוגיות המידע, כשהם מספקים ללקוחות המשרד שירותים משפטיים מקיפים בתחומי הפרטיות, אבטחת המידע והסייבר

על התחום

משרדנו מתמחה בטיפול וניתוח סוגיות מורכבות בעולם הפרטיות, הסייבר ואבטחת המידע וצבר ניסיון מעמיק בליווי חברות מוכוונות-סייבר ברחבי תבל.

מידע אישי הוא נכס ייחודי שיכול להניב יתרונות עסקיים ארוכי טווח אם השימוש בו נעשה כראוי ותוך מתן תשומת לב מתאימה לדקויות שבחוק ולרגישות המתגברת של שימוש בו.

עורכי הדין בקבוצת הסייבר בפרל כהן מביאים איתם ידע מעמיק בטכנולוגיות מתקדמות וניסיון ארוך בעולמות האינטרנט וטכנולוגיות המידע, כשהם מספקים ללקוחות המשרד שירותים משפטיים מקיפים בתחומי הפרטיות, אבטחת המידע והסייבר. בין הלקוחות – חברות הזנק (סטארט-אפים) לצד התאגידים הגדולים במשק הישראלי וחברות רב-לאומיות שפעילותן משתרעת על פני כל מדינות תבל.

אנו מעמידים לרשות לקוחותינו את כל הכלים המשפטיים הדרושים לניהול ושמירה מיטביים על פרטיות במידע שברשותם, לרבות:

  • היערכות אירגונית ליישום ה-General Data Protection Regulation (GDPR) האירופאי, ה- California Consumer Privacy Act (CCPA) ותקנות אבטחת מידע בישראל;
  • ייעוץ בהיערכות לאירועי אבטחת מידע (מגניבות פנימיות של מידע, דרך פריצות חיצוניות ועד לנעילת המידע הארגוני באמצעות כופרות), וליווי משפטי במהלכם;
  • ייצוג וייעוץ של לקוחות בהליכי חקירה, פיקוח ואכיפה המתנהלים על ידי הרשות להגנת הפרטיות בישראל;
  • סיוע בגיבוש כללים, נהלים, הנחיות ומדיניות לניהול זהיר של מאגרי מידע ופעילויות לעיבוד נתונים;
  • הכנת חוות דעת בסוגיות מגוונות, המיועדות להנחות חברות ביחס למותר ואסור בשימוש במידע אישי לצרכים מסחריים, ולסייע בקביעת כללי ניהול לנכסי המידע הארגוניים;
  • גיבוש מדיניות פרטיות לאתרי אינטרנט ואפליקציות ניידות, בתחומים המשתרעים מסחר אלקטרוני ורשתות חברתיות ועד לכלים של בריאות מרחוק (tele-medicine) ומטבעות וירטואלים;
  • ניסוח ומשא ומתן בעסקאות והסכמים מסחריים הכוללים הבטים של מידע אישי, סייבר ופרטיות – לרבות שיקולים גלובליים בעיבוד נתונים, שימוש בשירותי ענן והעברת מידע בין-מדינתית;
  • הדרכה למנהלים ועובדים בחברות מסחריות, ביחס לכללים הרצויים בעת טיפול במידע אישי; ועוד.
  • ייצוג משפטי בדיונים על הצעות חוק בוועדות הכנסת;
  • ליטיגציה וייצוג משפטי בהליכים משפטיים בתחומי הגנת ופרטיות המידע.

חדשות נבחרות