Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

רגולציה, תקנים וציות

קבוצת הרגולציה של פרל כהן מחזיקה בידע והיכולת בסיוע לתאגידים גלובליים בהנגשת חוקי הרגולציה הספציפיים הקיימים באותה מדינה, וזאת הודות למומחיות הרב תחומית.

על התחום

הבנה מעמיקה של סוגיות רגולטוריות היא קריטית עבור עסקים בכל התעשיות.
ליווי משפטי מקצועי ומהימן מאפשר לחברות לנווט דרך האתגרים הרגולטורים השונים.
קבוצת הרגולציה של פרל כהן בעלת הידע והיכולת בסיוע לתאגידים גלובליים בהנגשת חוקי הרגולציה הספציפיים הקיימים באותה מדינה, וזאת הודות למומחיות הרב תחומית. בכך לקוחותינו ברחבי העולם נמנעים מהתמודדות עם אתגרים חוצי גבולות ועם עלויות פוטנציאליות גבוהות של אי-ציות. קבוצת הרגולציה נמצאת בחוד החנית בכל הקשור בפיתוח אסטרטגיות ושיטות עבודה יעילות להתמודדות עם סוגיות מורכבות.

לקבוצה ניסיון רב בהתמודדות עם מגוון רחב של ענייני רגולציה, תקנים וציות בתחומי עיסוק רבים. בין היתר, אנו מספקים יעוץ משפטי מורכב בתחומי יבוא ויצוא, סביבה, רישום תרופות ומכשירים רפואיים,  רכש ציבורי,  טלקמוניקציה וטכנולוגיה, חקלאות,  אנרגיה וקניין רוחני.