Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

ביוגרפיה

עו"ד דניאל אטיה עוסקת בליטיגציה מסחרית ומנהלית ובתובענות ייצוגיות.

דניאל מטפלת בתיקים העוסקים בסוגיות משפטיות מסחריות מורכבות ובכללן תובענות ייצוגיות, בפני בתי המשפט בכל הערכאות. כן היא מייצגת את לקוחותיה בהליכי בוררות וגישור.

מנעד לקוחותיה של דניאל נע מגופים מובילים במשק הישראלי ועד תאגידים בינלאומיים מקשת רחבה של מגזרים, לרבות מתחום המלונאות, המזון והקמעונאות.