Click to open contact form.
השותפים הבינלאומיים שלכם בעסקי החדשנות

נדיה שלייכר

  • עו"ד
  • תל אביב
נדיה מייצגת חברות בנייה מובילות בביצוע פרויקטים בתחום התשתיות לאורך כל שלבי הפרויקט: מיון מוקדם, ההליך המכרזי, סגירה פיננסית, עריכת הסכמים וליווי ביצוע

ביוגרפיה

נדיה היא עורכת דין בקבוצת אנרגיה ותשתיות במשרד. נדיה מייצגת חברות בנייה מובילות בביצוע פרויקטים בתחום התשתיות לאורך כל שלבי הפרויקט: מיון מוקדם, ההליך המכרזי, סגירה פיננסית, עריכת הסכמים וליווי ביצוע.

נדיה מסייעת ללקוחותינו במציאת פתרונות יצירתיים שיעזרו להם להוציא לפועל פרויקטים ולהתגבר על כל מכשול במהלך חיי הפרויקט.