Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

תשתיות ואנרגיה

עורכי הדין בקבוצת התשתיות והאנרגיה של פרל כהן מלווים ומייעצים לפרויקטי התשתיות הגדולים והמורכבים ביותר בישראל.

על התחום

הדור החלוצי שהקים את מדינת ישראל, יודע להעריך כל לבנה, כביש ותחנת כוח שהביאו עמם תחושת הגשמה וסיפוק המלווים בצליחת אתגר ובניית בית חדש. עבור הדורות הבאים, הלבנים, החומות והכבישים נהיו גדולים יותר ומתוחכמים יותר, אך תחושת ההגשמה והסיפוק באספקת תשתית חדשה הינה חזקה ומשמעותית באותה מידה. עבור קבוצת התשתיות והאנרגיה בפרל כהן, כביש מהיר, קו רכבת, תחנת כוח, נמל או מרכז לוגיסטי הם הרבה יותר מעבודות בנייה. הם מהווים את המשך המאמץ שהחל לפני 70 שנה עם קום המדינה, ואשר נמשך גם כיום, כאשר ישראל מפתחת את התשתיות שלה כך שיתאימו לאתגרים של מדינה מודרנית צומחת, אשר מיישמת שיפורים טכנולוגיים על שירותים ותשתיות קיימות, במטרה להתמודד עם שינויים דמוגרפיים. קבוצת האנרגיה והתשתיות של פרל כהן מטמיעה בהכשרתה, מומחיותה וניסיונה את האידיאלים והמוטיבציה של השקעה לטווח ארוך במדינת ישראל ובאנשיה.

לקבוצת התשתיות והאנרגיה של פרל כהן שורשים עמוקים בתשתיות ישראליות, והיא מוכרת על ידי מדריך BDI כמובילה בתחום זה. צוות הקבוצה ייעץ וסייע בפרוייקטי התשתיות הגדולים והמורכבים ביותר עבור לקוחותינו, והוא אוחז בניסיון משפטי וידע ברמה הגבוהה ביותר בענף.

היכולות של צוות התשתיות והאנרגיה באים לידי ביטוי בניסיון הרחב בייצוג  זכיינים, קבלני EPC, קבלני O&M, קבלני משנה, יזמים ואת המדינה בתחומים מגוונים כגון תחבורה (כביש ורכבת), אנרגיה (קונבנציונאלית ומתחדשת), ביטחון (הגנה ומולדת) ופרויקטים הנדסיים אזרחיים וימיים. כמו כן, ביכולות משפטיות אנו מביאים מומחיות ל:

  • מכרזים וגיבוש הצעות מחיר תחרותיים בהם אנו ממקסמים את סיכויי הלקוח שלנו לזכות במכרזים
  • עתירות להדחת המציע הזוכה או הגנה על הצעת לקוחותינו
  • הכנת וניהול משא ומתן ביחס להסכמי פרויקטים, כולל הסכמי זיכיון BOT ו- PFI, חוזי EPC והסכמי תפעול ותחזוקה
  • משא ומתן על הסכמי מימון ובטחונות
  • קבלת רישיונות והיתרים לשימוש בקרקע, סכסוכי קרקעות, תקנות סביבתיות והסכמות ממשלתיות אחרות
  • ניהול חוזים וניהול פרויקטים במהלך תקופות הבנייה והתחזוקה, כאשר אנו מייעצים ביחס לתביעות להוראות שינוי ושינוי דין
  • ייצוג בסכסוכי עיכוב, שיבוש והתמשכות המאפיינים פרויקטים גדולים של בנייה

קבוצת התשתיות והאנרגיה פועלת בשיתוף עם עורכי הדין בפרל כהן ממחלקות הנדל"ן, תכנון ובניה, הליטיגציה, המיסוי, החברות ועוד, כמשרד עורכי דין רב-תחומי המספק שירות מלא וייעוץ משפטי מקיף .

אנו מתמחים בסיוע ללקוחות מחו"ל כאשר הם נכנסים לשוק התשתיות הישראלי ומנווטים דרכם בהצלחה בדרך להקמה ומסירה של פרויקטים בולטים בישראל. עורכי הדין של קבוצת התשתיות והאנרגיה בפרל כהן הוכשרו בקבוצות מימון פרויקטים של משרדים בינלאומיים מובילים כמו Sullivan & Cromwell, Shearman Sterling בניו יורק ו- Allens-Linklaters בסידני, שם עבדו על פרויקטי תשתית גדולים בארה"ב ובאוסטרליה. אנו מביאים את אותה איכות ושירות לעבודה שלנו בישראל.