Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

שגית סזגר

  • שותפה
  • תל אביב
שגית מייעצת לחברות היי-טק ישראליות מובילות ורב-לאומיות בכל ההיבטים והסוגיות של דיני עבודה (משפט פרטני וקיבוצי); העיסוק שלה כולל התדיינות בפני בתי הדין לעבודה בישראל

ביוגרפיה

שגית סזגר היא שותפה במחלקת דיני עבודה במשרד פרל כהן בתל אביב.

שגית מייעצת לחברות היי-טק ישראליות מובילות ורב-לאומיות בכל ההיבטים והסוגיות של דיני עבודה (משפט פרטני וקיבוצי); העיסוק שלה כולל התדיינות בפני בתי הדין לעבודה בישראל ובפני משרדי הממשלה.

שגית מטפלת גם בהסכמי העסקה, הסכמי אי תחרות וסודיות, הסכמי ייעוץ וקבלנות וכל מגוון ההסכמים הרלבנטיים למעסיקים. היא בעלת ניסיון רב בסוגיות בגבול שבין דיני עבודה ודיני קניין רוחני, והיא מדריכה לקוחות בכל הקשור לשיקולים הנוגעים למשאבי אנוש וליחסי עבודה מתמשכים.

לפני שהצטרפה לפרל כהן, שגית הייתה מתמחה בפרקליטות האזרחית של מחוז תל אביב.