Click to open contact form.
השותפים הבינלאומיים שלכם בעסקי החדשנות

וובינר בנושא "יחסי עובד-מעסיק בזמן הקורונה"

סרטונים / אפר 16, 2020

בתאריך 16 לאפריל 2020, קליה קליין  וחיים רביה העבירו וובינר בנושא "יחסי עובד-מעסיק בזמן הקורונה" בו העינקו תובנות בנושא זכויות עובדים בעת הקורונה. לצפייה, לחצ\י כאן.

חדשות נבחרות