Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

בינה מלאכותית (AI)

עורכי הדין ועורכי הפטנטים שלנו מספקים הכוונה וייעוץ משפטי מקיף בתחום הבינה המלאכותית, המתפתח בקצב מהיר.

על התחום

ככל שתחום הבינה המלאכותית מתרחב הוא מחייב בדיקה של הבטים משפטיים רבים יותר. עורכי הדין והפטנטים המנוסים שלנו מסייעים ללקוחותינו לנווט ברשת המורכבת של אתגרים הקשורים לבינה מלאכותית כדי שהעסק שלהם יישאר בחזית החדשנות, תוך הקפדה על מסגרות משפטיות והפחתת סיכונים משפטיים.

הצוות המשפטי שלנו מורכב מאנשי מקצוע מנוסים ביותר עם הבנה מעמיקה של הרבדים הטכניים, הרגולטוריים והאתיים של AI. אנו מתאימים פתרונות משפטיים לכל ההיבטים של פיתוח, פרישה ורגולציה של בינה מלאכותית.

בין שירותינו בתחום:

  • תאימות וציות לרגולציה של AI : טכנולוגיות AI משתנות ללא הרף והרגולציה עליהן מתעצבת ממש כעת. אנו עוזרים ללקוחותינו להבין ולציית לחקיקה וההסדרה המתפתחות, לרבות בתחומי הערכת הסיכונים בבינה מלאכותית, הגנת צרכן, הגנת מידע, פרטיות, קניין רוחני ושיקולים אתיים.
  • חוזי פיתוח בינה מלאכותית: גיבוש חוזים מתאימים חיוני בתחום הבינה המלאכותית. הצוות שלנו מנסח, מנהל משא ומתן ובודק הסכמי פיתוח של בינה מלאכותית וכן הסדרי רישוי ושותפויות, על מנת להבטיח שהאינטרסים של הלקוחות מוגנים כראוי ולמזער את הסיכונים עליהם.
  • הגנה על קניין רוחני: אנו מציעים אסטרטגיות מקיפות לאבטחת פטנטים, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים וסודות מסחריים, המאפשרות ללקוחותינו למקסם את הערך של נכסי הבינה המלאכותית שלהם תוך מניעת שימוש בלתי מורשה.
  • הגנת מידע ופרטיות: אנו מסייעים ללקוחתינו לנווט בשפע המורכב של תקנות הגנת מידע ופרטיות.
  • מסגרות עבודה אתיות של בינה מלאכותית: קידום שיטות AI אחראיות ואתיות, כולל הפחתת הטיות, הוגנות, שקיפות ואחריות, טיפוח אמון הציבור ומזעור סיכונים משפטיים פוטנציאליים.