Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

ניהול עושר משפחתי

צוות ניהול עושר משפחתי בפרל כהן מורכב מעורכי דין מומחים בתחומם, הפועלים להגשמת מטרות לקוחותינו בכל הנוגע להווה ולעתיד הכלכלי שלהם ושל בני משפחתם.

על התחום

במשרדנו קיים תמהיל מגוון של עורכי-דין שצברו מומחיות בתחומי משפט וכלכלה מגוונים. הידע והניסיון המוכחים של חברי הצוות, כמו גם שיתוף הפעולה ביניהם, מאפשר ללקוחותינו את הביטחון הכלכלי אותו הם מבקשים להבטיח לעצמם ולמשפחתם בין אם בשגרה ובין אם בתקופות סוערות.

בעלי הון ובני משפחותיהם מתמודדים, כדרך קבע, וביתר שאת – בזמנים של תנודתיות כלכלית, עם אתגרים הנוגעים להבטחת הצמיחה של נכסיהם, ניהולם, והגנה עליהם בהווה ועבור הדורות הבאים.
על-מנת לצלוח זאת, נדרשת אסטרטגיה המביאה בחשבון משתנים רבים, שהמרכזי אשר המרכזי שבהם הוא העברת הנכסים לדורות הבאים באופן מיטבי. זאת, הן מבחינת השלכות המס והן מבחינת הרצון והיכולת של הדור הבא לנהל עסקים שפותחו ונוהלו על ידי הדור המוריש.

בין אם מדובר באסטרטגיות לתכנון חלוקת הון ונכסים ולהשקעה בהם, או ייעוץ והתווית דרך הפעולה הנכונה בנוגע לרכישות, נדל"ן, ירושה, ניהול נאמנות ופעילויות צדקה ותרומה – צוות שירותי ניהול הון משפחתי ייעץ, ילווה ויסייע בבחירת האסטרטגיה המתאימה ביותר לניהול מיטבי של ההון המשפחתי.

אפיק משמעותי נוסף בו פועל צוות שירותי ניהול הון משפחתי במשרדנו נוגע לניהול ולהקמה של עיזבונות. חברי הצוות מנוסים בזיהוי האינטרסים החשובים לבעלי ההון משפחתי, ובתכנון דרכי פעולה מקוריות להגנה עליהם.
בין אם מדובר בעריכת צוואות והסכמים נלווים בהתאם להן; פיתוח ויישום מערך חלוקת נכסי העיזבון תוך התחשבות מרבית בצורכי הלקוח; ייצוג מוטבים בסכסוכים הנוגעים לעיזבונות; העברת נכסים בכל העולם; או הקמה וניהול של נאמנויות בישראל ובעולם – לצוות שירותי ניהול עושר משפחתי במשרדנו הידע והניסיון הדרושים לכך.

שירותים נוספים שמעניק משרדנו ללקוחותיו בתחום ניהול העושר המשפחתי נוגעים לתכנון נכון של מבנה האחזקות המשפחתי, תכנון וביצוע של העברות הון, ייעוץ והוצאה לפועל של פעולות מכוח חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, עריכת הסכמי ממון ופרידה בין בני זוג, ייצוג בערכאות שיפוטיות במסגרת סכסוכים משפחתיים, עריכת גישורים דיסקרטיים, ועוד.

צוות שירותי ניהול עושר משפחתי בפרל כהן רותם את מלוא הניסיון, הידע, היצירתיות והשרותיות שלו על מנת להבטיח ללקוחותינו ניהול הון משפחתי באופן מיטבי מא' ועד ת', ותכנון שלם וכולל של העברות בין דוריות.