Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

נדל"ן

לקבוצת הנדל"ן שלנו יש את היכולת להעניק ליווי מלא ללקוח מתחילת הפרויקט ועד סופו, בזכות היכרות מעמיקה עם המאפיינים הייחודיים של שווקי הנדל"ן ותקנות התכנון והבנייה המשתנות.

על התחום

גם בימים של אי וודאות פוליטית וכלכלית, ועל אף העלייה בעלויות הבנייה, הנדל"ן נותר אחד מתחומי ההשקעה הרווחיים ביותר עבור משקיעים ויזמים. היכרות מעמיקה עם המאפיינים הייחודיים של שווקי הנדל"ן ותקנות התכנון והבנייה המשתנות, ומאגר מקיף של מומחים, הינם בעלי חשיבות עליונה.

אנו מחויבים ללקוח מתחילת הפרויקט ועד סופו. מחלקת הנדל"ן של פרל כהן זוכה לכבוד ואמון מצד משקיעים ציבוריים ופרטיים, חברות בנייה, חברות תעשייתיות, חברות השקעה וגורמים רבים נוספים במגוון רחב של פרויקטים בתחום הנדל"ן המסחרי, התעשייתי, נדל"ן למגורים ופרויקטים מעורבים, כמו גם השקעות בהיקפים משתנים בישראל, באירופה, בארצות הברית וברחבי העולם.

אנו מטפלים באופן שוטף בענייני משא ומתן בכל הנוגע למכלול סוגיות הנדל"ן העומדות בפני לקוחות, לרבות:

 • מיזמים משותפים
 • הסכמי מכירה ורכישה
 • הסכמי קבלן
 • הסכמי בנייה
 • הסכמי מימון
 • הסכמי שותפות
 • הסכמי שכירות
 • תכנון מיסוי מקרקעין
 • רכישת מכירות השבחה
 • השגות מס
 • ליטיגציה בחום הנדל"ן
 • סכסוכי בנייה
 • תביעות בגין עיכובים בפרויקט

כמו כן, לא ניתן להמעיט בחשיבות של הכרת התקנות המסדירות את התחום ואת רשויות התכנון והבנייה המפקחות עליו. פרל כהן מספקת את המומחיות הרגולטורית הדרושה בנושאים של ייעוד, תוכניות בנייה ארציות, שינוי ייעודי קרקע והרחבת מרכזי אוכלוסין. כך, אנו מטפלים בהשגת היתרי בנייה, בקשות להקלות, בדיקת זכויות בנייה, הערכות שווי נכסים ועוד. 

בנוסף, לקוחותינו מקבלים מענה נדל"ני משולב, הנתמך על ידי מחלקות המס והליטיגציה המנוסות שלנו, למציאת פתרונות יצירתיים שיניעו את פרויקט הנדל"ן שלהם קדימה.