Click to open contact form.
השותפים הבינלאומיים שלכם בעסקי החדשנות

נדל"ן ובניה

אנו מחויבים ללקוח מתחילת הפרויקט ועד סופו

על התחום

למרות חוסר וודאות פוליטית וכלכלית ועליית עלויות הבנייה, נדל"ן נותר אחד מתחומי ההשקעה הרווחיים ביותר עבור משקיעים, יזמים ומפתחים. ידע מעמיק של המאפיינים הייחודיים של כל שוק נדל"ן, תקנות התכנון והבניה המשתנות וקבוצה מקיפה של מומחים בתחום הם בעלי חשיבות עליונה.

נוכח המחויבות שלנו ללקוח מתחילת הפרויקט ועד סופו, קבוצת הנדל"ן של פרל כהן זוכה לכבוד ואמון של משקיעים ובעלי נכסים פרטיים וציבוריים, חברות בנייה, חברות תעשייתיות, חברות השקעות וצדדים נוספים במגוון פרויקטים מסחריים, תעשייתיים, מגורים או שימושים מעורבים וכן השקעות בסדרי גודל שונים, בישראל, אירופה, ארה"ב ועוד.

אנו מטפלים באופן שוטף בכל המשא ומתן בכל הנוגע למכלול סוגיות הנדל"ן העומדות בפני לקוחות, כולל:

 • מיזמים משותפים
 • הסכמי מכירה ורכישה
 • הסכמי קבלן
 • הסכמי בנייה
 • הסכמי מימון
 • הסכמי שותפות
 • הסכמי שכירות
 • תכנון מס מקרקעין
 • רכישת מכירת השבחה
 • ערעור מס
 • ליטיגציית נדל"ן
 • סכסוכי בנייה
 • תביעות בגין עיכובים בפרויקט

בנוסף, אין להמעיט בחשיבות ההכרה של התקנות המסדירות את המגזר ואת רשויות התכנון והבנייה המפקחות עליו. פרל כהן מספקת את המומחיות הרגולטורית הנדרשת בעניינים שונים לרבות תוכניות בניין עיר (תב"ע), תוכניות תכנון קרקעות לאומיות, שינוי ייעוד קרקעות והרחבת מרכזי אוכלוסייה. כך אנו מטפלים בהיתרי בנייה בסיסיים, בקשות להקלות, בחינת זכויות בנייה, הערכות שווי נכסים ועוד.

יתרה מזאת, לקוחותינו נהנים מגישה הן לצוות הנדל"ן שלנו והן לקבוצות המס והליטיגציה המנוסים ביותר שלנו, העובדים בשיתוף פעולה כדי למצוא פתרונות יצירתיים להניע את פרויקטי הנדל"ן של לקוחותינו קדימה.

חדשות נבחרות