Click to open contact form.
השותפים הבינלאומיים שלכם בעסקי החדשנות

צחי יגור

  • שותף וראש מחלקת תחרות והגבלים עסקיים
  • תל אביב
צחי הוא אחד מעוה"ד המובילים בתחום התחרות בישראל עם למעלה מ-24 שנות ניסיון ומוניטין בתחום דיני התחרות

ביוגרפיה

צחי יגור הוא שותף, וראש מחלקת תחרות והגבלים עסקיים, במשרד פרל כהן בתל-אביב.

צחי הוא אחד מעוה"ד המובילים בתחום התחרות בישראל עם למעלה מ-24 שנות ניסיון ומוניטין בתחום דיני התחרות.

צחי מייצג תאגידים מובילים בישראל ובעולם בנושאים הקשורים למונופולין, קרטלים, מיזוגים ושווקים ריכוזיים, לרבות בפני רשות התחרות ובתי-המשפט בישראל, בהליכים פליליים, מנהליים ואזרחיים ותובענות ייצוגיות.

כמו-כן, צחי מספק חוות-דעת ויעוץ בתחום דיני התחרות בישראל, לרבות בנושאים מורכבים וחדשניים בתחום ללקוחות ישראליים וזרים. צחי הומלץ כאחד המועמדים הסופיים למשרת הממונה-על-התחרות בישראל ב-2015, והוא משמש בנוסף כמרצה-בכיר ל"דיני תחרות" ול"מיזוגים ורכישות" בבית-הספר למשפטים ובית-הספר למינהל-עסקים של האקדמית נתניה (ובעבר גם בפקולטאות למשפטים וניהול באוניברסיטת בר-אילן). בנוסף, צחי הוא מחבר הספר "דיני ההגבלים העסקיים" שפורסם בארבע מהדורות, האחרונה שבהן בדצמבר 2018.

הפרקטיקה של צחי כוללת גם ניסיון רב בתחום "מימון פרוייקטים" ופרוייקטי תשתיות (לרבות בשיטת BOT ו-PFI). לצחי למעלה מ-15 שנות-ניסיון ומוניטין בתחום "מימון פרוייקטים" ובמתן שירותים משפטיים בנוגע למכרזים מורכבים בעלי-חשיבות-לאומית, לרבות בשיטת BOT-PFI. צחי שימש כיועץ-המשפטי של וועדת המכרזים של משרד הביטחון בפרוייקט PPP (בשיתוף המגזר הציבורי והפרטי) לתכנון, הקמה, מימון, הפעלה ותחזוקה של בסיס ההדרכה של צה"ל בנגב (הידוע בכינויו: "עיר הבה"דים"), וכן כיועץ-המשפטי של הוועדה הבינמשרדית של משרד האוצר המשרד לבטחון-פנים ושירות בתי-הסוהר בפרויקט PPP בשיטת PFI למימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של בית-הסוהר בניהול פרטי (הראשון מסוגו בישראל) ליד באר-שבע. כמו-כן, ייצג צחי (יחד עם צוות עורכי-דין במשרדנו) חברה זרה, שהיתה חברה בקונסורציום של הזכיין וקבלן-ההפעלה בפרוייקט למימון הקמה ותפעול של פרוייקט-דרך (כביש) 16 בכניסה לירושלים.

לפני שהצטרף למשרדנו, היה צחי שותף בכיר במשרד עורכי-הדין בר-קהן ציגנלאוב ושות' ולפני-כן במשרד עורכי-הדין שביט בר-און גל-און צין יגור ושות' בתל-אביב, וכן עבד בעבר כעו"ד במשרד עורכי-הדין Suliivan & Cromwell בניו-יורק, ארה"ב.