Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

עומר קלנר

  • שותף, ליטיגציה מסחרית וחדלות פירעון ישראל
  • תל אביב

ביוגרפיה

עומר בעל ניסיון עשיר בייצוג מגוון רחב של לקוחות בפני כלל הערכאות השיפוטיות בישראל ובבוררויות, בקשת רחבה של תחומי המשפט האזרחי, המסחרי והמנהלי.

הוא מתמחה, בין היתר, גם בתחומי הבנקאות וחדלות הפירעון, ומייצג חלק ניכר מהתאגידים הבנקאיים בישראל בהליכים משפטיים מגוונים ורחבי היקף, בכלל זה בתחום של איסור הלבנת הון.

לאור מומחיותו בתחום חדלות הפירעון, עומר משמש כבעל תפקיד במינוי בית המשפט בהליכי חדלות פירעון של תאגידים.