Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

ביוגרפיה

אור הוא עו"ד בקבוצת הסייבר, פרטיות וזכויות היוצרים במשרדי פרל כהן בתל אביב.

אור עוסק בייעוץ משפטי בתחומי הפרטיות, סייבר, אינטרנט, קוד פתוח, זכויות יוצרים והסכמי רישיון טכנולוגיים.

עורך דין בקבוצת הסייבר, אינטרנט וזכויות היוצרים במשרד פרל כהן צדק לצר ברץ. ייצג את ישראל בתחרות ה-FIAMC – בית המשפט לבוררות השקעות בפרנקפורט (2020). שימש עוזר מחקר לד"ר איילת סלע באוניברסיטת בר אילן, בין השאר בתחומי המשפט וטכנולוגיה. ביצע טרום התמחות במחלקה להגנת הילד תחת עוזר התובע הכללי בני ציביון בקונטיקט, ארה"ב.