Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

ביוגרפיה

לעמית מומחיות בתחום הנדל"ן, משפט מסחרי ועסקי. הוא משתתף בניהול מו"מ ועריכת הסכמים למכירה והשכרה של נכסים מסחריים ופרטיים.

עבודתו כוללת פרויקטים של נדל"ן מסחרי, תעשייתי ומגורים. עמית לוקח חלק בהכנת הסכמי בנייה, עסקאות ורישום מקרקעין.

לקוחותיו של עמית כוללים חברות בנייה, חברות נדל"ן ויזמים עצמאיים.