Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

אסטרטגיית פטנטים וייעוץ

קבוצת הפטנטים של פרל כהן מלווה ממציאים, משקיעים, מדענים ומנהלי טכנולגיה ביצירת, ניהול, הגנה והעלאת הערך של הרעיון והמיזם שלהם.

על התחום

קבוצת הפטנטים של פרל כהן מורכבת מלמעלה מ-55 עורכי פטנטים, עשרות עורכי דין, יועצים מדעיים וצוות תומך המונה למעלה מ-100 אנשי מקצוע, המועסקים במשרדי הפירמה בישראל, ארה"ב ולונדון. רבים מעורכי הפטנטים ומהיועצים המדעיים הינם בעלי תארים מדעיים מתקדמים ממוסדות אקדמאיים מובילים בעולם במגוון רחב של תחומים כגון תקשורת, תוכנה, מוליכים למחצה, מכשור רפואי, חומרים, פרמצבטיקה, ביוטכנולוגיה, מכניקה ופיזיקה. עורכי הפטנטים של הקבוצה מוסמכים לפעול מול רשויות הפטנטים וסימני המסחר בארה"ב (USPTO), אירופה (EPO), אנגליה (UK IP) ורשות הפטנטים הישראלית (ILPTO).

קבוצת הפטנטים בעלת יכולות ייחודיות במתן פתרון מלא ללקוחות משלב בניית אסטרטגיית קניין רוחני, מימושה דרך כתיבת וקבלת פטנטים, שילוב הפטנטים באסטרטגיה העסקית של החברה ומימושם בדרך של ליטיגציה, רישוי או מכירה. כמו כן מייצגת הקבוצה משקיעים בהערכת שווי פטנטים וקניין רוחני, עסקאות השקעה, הלוואה, מיזוגים וגיוסי הון.