Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

דיני תאגידים

הצוות שלנו מעניק ייעוץ משפטי לכל אורך מחזור החיים של התאגיד, ומלווה את לקוחותינו במגוון רחב של עסקאות ומסמכים משפטיים.

על התחום

בזמנים מאתגרים אלה, לקוחותינו מפיקים תועלת רבה מהפריסה הגלובלית של פרל כהן ומהנסיון הרב שצברנו בטיפול בעסקאות חוצות גבולות עבור לקוחות בינלאומיים, כמו גם בשירות לקוחות מקומיים.

קבוצת דיני החברות של פרל כהן משקפת את המגוון הרחב של לקוחותינו ואת הגיוון הרב שבתחומי פעילותם. אנו משרתים מנעד רחב של תאגידים, מחברות הזנק בשלבים מוקדמים ועד חברות ענק בינלאומיות מובילות בתחומן, מעמותות וחברות לתועלת הציבור ועד קרנות השקעה. לקוחותינו פועלים במגוון רחב של תעשיות החל מתעשיות שבחזית הטכנולוגיה דוגמת סייבר, פינטק ומדעי החיים, ועד לתעשיות מסורתיות כקמעונאות ופטרוכימיה.

עורכי הדין שלנו מטפלים בכל שלבי מחזור החיים של התאגיד. החל מההתאגדות וגיוסי ההון הראשונים, המשך בשלב ההתרחבות והפריצה לחו"ל וכלה בעסקאות מיזוג ורכישה ומימוש ההשקעה.

בזכות הפריסה הגיאוגרפית שלנו ועורכי הדין שלנו המוסמכים במדינות שונות, צברנו מומחיות מיוחדת בעסקאות בינלאומיות וחוצות גבולות.

עורכי הדין בקבוצת דיני חברות מייצגים את לקוחותינו, בין היתר, בעסקאות מימון מסוגים שונים, וביניהם גיוסי הון, מימון בנקאי וחוץ בנקאי, הנפקת חוב והקמת קרנות השקעה.

בכל תחומי עבודתנו, אנו שואפים לספק ללקוחותינו פתרונות משפטיים מתקדמים ומקוריים התפורים לצרכיהם היחודיים.