Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

תחרות והגבלים עסקיים

קבוצת דיני תחרות וההגבלים העסקיים שלנו מספקת לחברות מובילות בישראל ובארה"ב ייעוץ וייצוג להגבלים עסקיים, הן בישראל (על פי חוק התחרות הישראלי) והן בארה"ב (על פי ה-Antitrust Law האמריקאי).

על התחום

שיקולי הגבלים עסקיים הם לרוב מכריעים ואף קריטיים בכל עסקה משמעותית. הניסיון, המוניטין והיכולות שלנו בתחום ההגבלים העסקיים כבר סייעו לרבים מלקוחותינו לבצע עסקאות מסובכות, להימנע מקנסות כבדים ותובענות ייצוגיות ובעיקר להימנע מהליכים פליליים, הרשעות בתחום הגבלים עסקיים.

אנו מייעצים ללקוחות כיצד להתגבר על בעיות וכיצד להימנע מהן בחוכמה בכל היבטי התחרות: אזרחיים, מנהליים (מול רשות התחרות) ופליליים.

קבוצת ההגבלים העסקיים והתחרות של פרל כהן משגשגת תחת הנהגתו של צחי יגור, בעל מוניטין ארצי בדיני הגבלים עסקיים המביא ניסיון של יותר משני עשורים וחצי בתחום ואשר חיבר את ספרו על "דיני ההגבלים העסקיים בישראל" (המהדורה האחרונה פורסמה בדצמבר 2018). ספרו של צחי מצוטט בקביעות בין היתר בפסקי דין ותקדימים רבים בערכאות המשפטיות ואף בבית המשפט העליון. צחי הוא גם מרצה בכיר ל"דיני הגבלים עסקיים בישראל" במספר מוסדות אקדמיים ואוניברסיטאות מובילים בישראל ומשתתף ידוע בפורומים משפטיים שונים העוסקים בחוד החנית של נושאים בתחום דיני התחרות.

עורכי הדין שלנו, המוסמכים בתחומי שיפוט רבים, מייצגים לקוחות גדולים בישראל ובארה"ב בהיבטים המסחריים והאכיפה של דיני ההגבלים העסקיים והרגולציה הכלכלית, ומופיעים בפני בתי משפט ורשויות התחרות ברחבי העולם, בכל מקום שבו לקוחותינו נמצאים.

המומחיות שלנו משתרעת על כל מכלול דיני התחרות, ומספקת פתרונות מסחריים ומעשיים העומדים בבדיקה בכל תחומי השיפוט של דיני התחרות. זה כולל ייצוג וליווי משפטי בתביעות ייצוגיות בעילות של הגבלים עסקיים וכן בתביעות אזרחיות, הליכים מנהליים, והליכים פליליים בתחום ההגבלים העסקיים.. כמו כן, אנו מייצגים לקוחות בקבלת אישור מיזוג מרשויות ההגבלים העסקיות הרלוונטיות, לרבות בעסקאות מיזוג מורכבות מבחינה תחרותית, ייעוץ בנושאי מיזוג, רישוי, IT, הפצה וקמעונאות, וכן סכסוכי פטנטים והתדיינות משפטית נגד רשויות ממשלתיות וגורמים פרטיים.

כמו כן, אנו מכינים ומייעצים בתוכניות אכיפה וציות להגבלים עסקיים ונושאי תחרות  עבור לקוחות, לרבות במגזרי המזון, התרופות, הביטוח, הבנקאות, הבנייה, הפינטק (fintech), התחבורה, ההיי-טק ועוד.

השירותים שלנו "מהעריסה ועד לקבר" כוללים:

  • חוות דעת משפטיות בתחום ההגבלים העסקיים: מתן חוות דעת משפטיות הנחיות והמלצות בנושאים מורכבים של הגבלים עסקיים;
  • אכיפה וליטיגציה: ייצוג לקוחות בבתי משפט ובתי דין בתיקים הקשורים בקרטלים, ניצול לרעה של כוח מונופולי, הפרת צווי תחרות, הליכים אזרחיים/פליליים/מנהליים, תובענות ייצוגיות אזרחיות ובוררויות הכוללות נושאים מתחום התחרות;
  • מיזוגים/מיזמים משותפים: הדרכת לקוחות בתהליך הארט-סקוט-רודינו בארה"ב ((US Hart-Scott Rodino ותהליכי טרום המיזוג בישראל (בהתאם להוראות החוק וגילויי דעת הממונה על התחרות);
  • ליטיגציה בתחום התרופות והקניין הרוחני: בתיאום עם קבוצות הליטיגציה שלנו כדי להגן על חברות תרופות ומחזיקי קניין רוחני מפני אתגרים מבוססי הגבלים עסקיים כגון תביעות "תשלום הפוך", הסכמי פשרה והאשמות אחרות על התנהגות בלתי הולמת כדי לעכב או לעצור בעד תחרות;
  • חקירות ממשלתיות / קרטלים: ייצוג מתלוננים ונאשמים בחקירות מורכבות של הגבלים עסקיים, לרבות חקירות פליליות, ולרבות בנוגע לתיאום מחירים, חלוקת שוק, פגיעה ביבוא מקביל ועוד;
  • מונופולים: ייעוץ שוטף למונופולים בנושאי הגבלים עסקיים מורכבים, במיוחד כאשר הם עומדים בפני טענות על ניצול לרעה של כוח מונופולי;
  • איגודים מקצועיים: ייצוג איגודים מקצועיים בענייני הגבלים עסקיים ומתן יעוץ שוטף לאיגודים עסקיים בתחום התחרות. ;
  • ענייני רגולציה / פרקטיקה עסקית: אנו מציעים ניסיון עסקי רב רגולטורי רחב ומעשי בנושאים המורכבים עימם מתמודדים תאגידים במסחר ובפעילות העסקית השוטפת, לרבות ביחסיהם עם ספקים, לקוחות ומתחרים באשר לנושאי תמחור, הסדרים בלעדיים, רישוי, מיזמים משותפים והגבלות טריטוריאליות.
  • ייעוץ וציות פנימי: ייעוץ ללקוחות בנושא ציות להגבלים עסקיים על בסיס יומיומי, התאמת תוכניות ציות (הן תוכניות מקומיות והן בינלאומיות), ואירוח סמינרים והדרכה פנימית כיצד למזער את הסיכונים להאשמות להתנהגות אנטי-תחרותית.