Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

שוק ההון וניירות ערך

קבוצת שוק ההון וניירות הערך של פרל כהן מורכבת מצוותים גלובליים המסייעים ללקוחותינו לאמוד את היתרונות והחסרונות של גיוסי הון וחוב ורישום למסחר בשווקים שונים

על התחום

הצוות המקצועי של קבוצת שוק ההון של פרל כהן מביא עימו הבנה עמוקה של בורסות, לרבות מחוץ לישראל. בזמן שעסקים בונים אסטרטגיות לגיוס הון וחוב בשווקים הבינלאומיים, וככל שההליכים הרגולטוריים והדרישות הנלוות להן מורכבים, הניסיון המעמיק של הצוות המקצועי מקבל חשיבות עצומה.
קבוצת שוק ההון וניירות הערך של פרל כהן מאגדת צוותים גלובליים על מנת לעזור ללקוחות לאמוד את היתרונות והחסרונות של גיוסי הון וחוב ורישום למסחר בשווקים שונים. צוות השירות הגלובלי המשולב שלנו מבטיח הבחירה בנו כיועצים המשפטיים היא המיטבית לחברות, בנקאי השקעות, משקיעים אסטרטגיים ובעלי מניות גדולים, לצורך ליווי מקצועי של מגוון עסקאות בניירות ערך ועניינים שונים הקשורים בעיסקאות ציבוריות בינלאומיות בניירות ערך, כולל:

  • הנפקות ראשוניות לציבור והנפקות המשך לציבור
  • הצעות הון וחוב בשוק המשני
  • מיזוגים ורכישות של חברות ציבוריות
  • דיווחים שנתיים, רבעוניים ומיידיים
  • אסיפות בעלי מניות בחברות ציבוריות
  • מיזוגים הופכיים
  • השקעות פרטיות בחברות ציבוריות (PIPE)
  • עסקאות מימון, כולל הון סיכון, מגוון הנפקות פרטיות של ניירות ערך, מימון גישור ומימון מקדים להנפקות לציבור (Pre-IPO), שותפויות אסטרטגיות ומיזמים משותפים.

עסקאות כאלו קשורות בניירות ערך הנסחרים ב-TASE, ב-Nasdaq, ב-NYSE וב-OTC, בבורסה הקנדית, ובבורסה בטורונטו, בבורסה הראשית בלונדון ובבורסה המשנית בלונדון (ה-AIM) וכן בשווקים מעבר לדלפק (Over-the-Counter). צוות שוק ההון הבינלאומי שלנו מייצג מנפיקים ישראליים בתעשיות שונות בגישה לשווקים ציבוריים בינלאומיים, ועובד באופן שוטף עם חתמים בינלאומיים ובנקאי השקעות המובילים את הגיוסים הללו.
בנוסף, אנחנו מייעצים גם ללקוחות הרשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב (ה-"TASE") ברישום כפול בארה"ב ובקנדה וללקוחות הרשומים למסחר בארה"ב ובקנדה ברישום כפול ב-TASE.
עורכי הדין שלנו בתחום ניירות הערך בעלי מיומנות רבה בעבודה תחת החוק האמריקאי והאירופאי, בעלי ניסיון משמעותי בסגירת עסקאות ציבוריות בניירות ערך ומסייעים ללקוחות שלנו לעמוד בדרישות הדיווח.

ניירות ערך ומימון תאגידים בישראל

קבוצת שוק ההון וניירות הערך של פרל כהן מייצגת חברות הנסחרות גם בישראל וגם בחו"ל באמצעות מתן שירותים משפטיים "תפורים לפי מידה" הקשורים לממשל תאגידי, דיווחי חברות, הצעות לציבור, הנפקות פרטיות, עסקאות אסטרטגיות ושיתופי פעולה, מיזוגים ורכישות.

הצוות המנוסה והרב-לשוני שלנו מטפל בסוגיות שונות בתחום דיני חברות וניירות ערך שלקוחותינו עשויים להיתקל בהן בביצוע עסקאות פיננסיות מורכבות, כמו גם בסוגיות הקשורות לפעילויות העסקיות היום-יומית, סוגיות ממשל תאגידי וציות רגולטורי. הלקוחות שלנו כוללים חברות ציבוריות הפועלות במגוון תחומים עסקיים, כמו ביו-מד, קנאביס רפואי, תעשיה מסורתית, נדל"ן ואינטרנט.
השירות ההוליסטי שלנו כולל ייצוג לקוחות בכל המגעים עם רשות ניירות ערך בישראל ועם ה-TASE, עריכה ומילוי של כל הטפסים הרלוונטיים, דיווחים מיידיים ודיווחים תקופתיים, כמו גם עריכת הסכמים מסחריים, הכנת כל הדיווחים הנדרשים לצורך ביצוע הקצאות, הנפקות פרטיות וציבוריות, הכנה ועריכה של כל מסמכי עסקה ודיווחי תאגיד בקשר עם עסקאות מיזוגים ורכישות, כולל מיזוגים של חברות פרטיות לתוך שלדים ציבוריים הרשומים למסחר ב-TASE.

להלן מספר פרסומים בתקשורת מהעת האחרונה בהקשר של קבוצת שוק ההון:
https://bit.ly/PearlCohen_expands_amid_global_coronavirus_pandemic
https://bit.ly/Together_Pharma_raises_25M_on_TASE
https://bit.ly/Israeli_cannabis_industry_prospects_2020
https://bit.ly/BiondVax_files_for_Nasdaq_IPO
https://bit.ly/Israeli_cannabis_industry_expects_mergers
https://bit.ly/US_Biomed_companies_coming_to_TASE
https://bit.ly/Panaxia_completes_merger_into_public_vehicle
https://bit.ly/Israeli_cannabis_export_license_on_the_horizon
https://bit.ly/Israeli_cannabis_companies_going_public
https://bit.ly/Medivie_signs_cannabis_deal
https://bit.ly/PearlCohen_recruits_topnotch_lawyers

חדשות נבחרות