Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

משרד הפטנטים בישראל

צוות רשות הפטנטים הישראלית שלנו מסייע ללקוחות בניהול הליכים מול הרשות, באמצעות מגוון עורכי פטנטים ועורכי דין המחזיקים בתארים מתקדמים.

על התחום

כ"אומת הסטארט אפ", מדינת ישראל מהווה את אחד השווקים החדשניים ופורצי הדרך בעולם. לכן, ניהול אסטרטגיה והגנה של קניין רוחני אל מול רשות הפטנטים הישראלית קריטיות לחברות הפועלות בישראל או לחברות העשויות להתחרות בחברות ישראליות בעתיד.

הגשת ותביעת פטנטים, התנגדויות והארכות תוקף פטנט הינן פעולות אשר מתבצעות באופן שונה מול רשות הפטנטים הישראלית לעומת הגופים אליהן רגילות חברות זרות. צוות רשות הפטנטים של משרד פרל כהן מלווה לקוחות, ללא לאות , דרך המערכת הסבוכה של רשות הפטנטים, תוך שהוא מצביע על ההבדלים בהליכים אלו לעומת מקביליהם במשרד הפטנטים האמריקאי (USPTO), משרד הפטנטים האירופאי (EPO) ומשרד הקניין הרוחני הבריטי (UK IPO). יכולת יוצאת דופן זאת נובעת ממיצובו הייחודי של משרד פרל כהן כמשרד עם אנשי מקצוע המיומנים הן בדין המקומי והן בדינים הזרים. למעשה, משרד פרל כהן מציע את שירותיהם של עורכי דין ועורכי פטנטים המוסמכים הן בישראל והן בתחומי שיפוט זרים (דוגמת ארה"ב, אנגליה ומדינות האיחוד האירופי השונות). בנוסף, רבים מעורכי הדין במשרדנו מחזיקים בניסיון כיועצים פנימיים ובהבנה מעמיקה של צרכיהן של חברות רב-לאומיות.

צוות עורכי הפטנטים של פרל כהן, מונה למעלה כ-55 עורכי פטנטים ויועצים מדעיים בעלי דוקטורטים מהמוסדות האקדמיים המובילים בעולם לצד ניסיון פרקטי מהשטח. בנוסף, למשרדנו צוות נרחב של עורכי דין מיומנים בעלי רקע טכני-מדעי המטפלים במחלוקות ובסכסוכים מורכבים אל מול רשות הפטנטים הישראלית.

צוות רשות הפטנטים של משרדנו מטפל בסוגיות מקומיות ובינלאומיות כגון:

  • הגשת ורישום פטנטים לרבות הגשת בקשות מזורזות באמצעות "המסלול המהיר לתביעת פטנטים".
  • ניתוח פטנטים ובקשות פטנטים קודמים לצורך מטרות תביעה והגנה.
  • ניתור בקשות פטנטים, הבחנות צדדים שלישיים ועתירות לביטולים.
  • השגת הארכות תוקף פטנטים וייעוץ בנושא האינטראקציה שבין הדרישות הרגולטוריות לבין חוק הפטנטים.
  • ייעוץ בנושאי רישוי, שיתופי פעולה עם חברות מקומיות, סוגיות קניין רוחני בקשר לרשות החדשנות הישראלית ומיזמים עסקיים.
  • הענקת חוות דעת משפטיות לגבי כשירות פטנטים, הפרות, חופש לפעול (Freedom to operate), בדיקות נאותות, אכיפת פטנטים וניתוח תחרותי.
  • ייעוץ וליטיגציה בנושאי התנגדות לרישום פטנט ועתירות לביטול פטנטים.