Click to open contact form.
השותפים הבינלאומיים שלכם בעסקי החדשנות

סימני מסחר ועיצובים

קבוצת סימני המסחרי בפרל כהן מתמחה בבניית אסטרטגיה להגנה על המוניטין שלך, באמצעות רישום סימני מסחר בישראל ובעולם.

על התחום

בעידן הנוכחי, יש חשיבות רבה להגדלת ערך החברה על ידי בניית תיק סימני מסחר (מותגים). סימני מסחר הם אחד מאבני היסוד של זכויות הקניין הרוחני. רישום סימני מסחר הן בישראל והן ברחבי העולם עשוי בסופו של יום לחסוך לחברה זמן וכסף רב: פרקטיקה של חטיפת סימני מסחר הרווחת יותר ויותר במדינות שונות עלולה לגרום לקושי ברישום ובשימוש בסימני המסחר שלך: חברות ישראליות נוהגות לעתים תכופות לרשום סימני המסחר רק כדי לגלות שמי שנחשפו לסימן בחו"ל, מיהרו לרשום אותו על שמם וכעת הם דורשים סכומי כסף נכבדים על מנת לשחרר אותם לבעלים המקורי. את מרבית המקרים ניתן היה למנוע לו רק היו פועלים לרישום מבעוד מועד, לפני היציאה לחו"ל, טרם העלייה למטוס לכנס זה או אחר, ולפני הצגה למפיצים פוטנציאלים.

קבוצת סימני המסחר בפרל כהן מחזיקה בידע ובניסיון ארוכי שנים המסייעים לה לזהות את השווקים הרלוונטיים, להבין את הטכנולוגיה והמוצרים או השירותים של החברה ולדעת שרישום הוא קריטי להגנה על עסקיך.  הקבוצה מתמחה באסטרטגיות רישום מורכבות הכוללות התמודדות עם מכשולים שקיימים בדרך. עשרות שנים של עבודה ברחבי העולם עם לקוחות ישראלים גדולים, הביאו אותנו לרמת מומחיות שתעזור בבניה של תיק סימני מסחר וגם בהגנה עליו מפני מפרים.

אנחנו לומדים להכיר את הלקוח וביחד בונים אסטרטגיה מותאמת אישית לצרכיו. עם צוות שעובד הן בישראל והן בארה"ב ועם היכרות עמוקה עם עבודה ברחבי העולם אנחנו מתמחים בניהול מו"מ כלל עולמיים ובמציאת פתרונות מחוץ לקופסה על מנת לדאוג לרישום ולהגנה על המותגים שלך.

ממשרדינו ברחבי העולם, אנו מספקים ללקוחות שירות משולב בקשת רחבה של נושאים ובהם:

  • תביעות בנושאי סימני מסחר בפני USPTO, משרד הסימנים המסחריים הישראלי (ITO), וברחבי העולם, באמצעות רשת של עמיתים מרחבי העולם העוסקים בסימנים מסחריים
  • אישור שימוש ורישום של סימנים מסחריים וזכויות יוצרים וניתוח זמינות עם המלצות אסטרטגיות
  • אכיפת סימנים מסחריים, והגנה עליהם מפני הפרות של צדדים שלישיים
  • ייצוג בסכסוכי שמות מתחם באינטרנט.
  • בדיקת נאותות בנושא סימני מסחר, רישוי, הסכמות והסדרים בקשר עם שימוש בסימני מסחר;
  • הגנה על עיצובים (מדגמים);
  • תחרות בלתי-הוגנת, לרבות פרסום כוזב והשוואתי;
  • תפיסות מכס והליכים משפטיים של מוצרים מזויפים;
  • מיזמים משותפים ובריתות אסטרטגיות;

חדשות נבחרות